Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106526

OBCHODNÉ MENO: Imseco, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33383/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. 29. Augusta 6, Názov obce: Galanta, PSČ: 924 01 

IČO: 35 902 779

DEŇ ZÁPISU: 12.10.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. prieskum trhu, verejnej mienky,

7. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,

8. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,

10. zabezpečovanie, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských, umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení,

11. píliarska a drevárska výroba,

12. prenájom strojov, prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov, výpočtovej techniky,

13. prenájom a požičiavanie motorových vozidiel a prívesných vozíkov,

14. nákup a predaj motorových vozidiel,

15. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Oliver Práznovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priečna 1446/3, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01 , Dátum narodenia: 12.09.1955, Deň vzniku funkcie: 15.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k predtlačenému alebo strojom napísanému názvu spoločnosti pripojí svoje celé meno.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Oliver Práznovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priečna 1446/3, Názov obce: Sereď, PSČ: 926 01 , Dátum narodenia: 12.09.1955

Výška vkladu: 7 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.09.2004, v zmysle ust. §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.10.2008.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.07.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1