Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106520

OBCHODNÉ MENO: GoWealth, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 152781/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 53 774 124

DEŇ ZÁPISU: 20.05.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Tomášik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríková 20031/10B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 05.01.1992, Deň vzniku funkcie: 20.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Tomášik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kríková 20031/10B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 05.01.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1