Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106513

OBCHODNÉ MENO: FoosBar, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 162271/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vazovova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 54 735 301

DEŇ ZÁPISU: 12.07.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

2. Prevádzkovanie výdajne stravy

3. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

4. Výroba nápojov

5. Výroba potravinárskych výrobkov

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Služby požičovní

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

12. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Poskytovanie služieb osobného charakteru

15. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

16. Poskytovanie sociálnych služieb

17. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

18. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

19. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

22. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

23. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

24. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

25. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

26. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

27. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

28. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

29. Faktoring a forfaiting

30. Vedenie účtovníctva

31. Verejné obstarávanie

32. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

33. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

34. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

35. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

36. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

37. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

38. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

39. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

40. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

41. Záložne

42. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

43. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

44. Prípravné práce k realizácii stavby

45. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

46. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

47. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

48. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Cibula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vazovova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 29.12.1980, Deň vzniku funkcie: 12.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Cibula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vazovova 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 29.12.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Andrej Komora, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tranovského 3224/55, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 18.07.1978

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1