Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106509

OBCHODNÉ MENO: Entalpa SK s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 123495/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gunduličova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 

IČO: 51 109 778

DEŇ ZÁPISU: 26.10.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

4. výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení

5. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

6. prenájom hnuteľných vecí

7. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Pavlas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Korunní 810/104, Názov obce: Praha 10, Vinohrady, PSČ: 101 10 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.11.1984, Deň vzniku funkcie: 26.10.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Písomnosti v mene spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje celé meno a priezvisko a vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: WAFE s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomáše Bati 1075, Názov obce: Borovina, Třebíč, PSČ: 674 01 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 04694651

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.09.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1