Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106514

OBCHODNÉ MENO: FREDDIE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31706/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galandova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 35 885 700

DEŇ ZÁPISU: 11.05.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. organizovanie školení, kurzov a seminárov,

5. prieskum trhu a verejnej mienky,

6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,

9. vedenie účtovníctva,

10. činnosť účtovného poradcu,

11. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

12. organizovanie a usporadúvanie výstav, spoločenských a kultúrnych podujatí,

13. konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu,

14. prenájom motorových vozidiel,

15. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,

16. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,

17. Výkon činnosti stavebného dozoru

18. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Pištek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galandova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 18.09.1966, Deň vzniku funkcie: 11.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Pištek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galandova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 18.09.1966

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou z 19.04.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1