Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106510

OBCHODNÉ MENO: E-SPACE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51056/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bancíkovej 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 

IČO: 36 396 664

DEŇ ZÁPISU: 31.01.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

2. - sprostredkovateľská činnosť

3. - konzultačná a prednášková činnosť

4. - prieskum trhu a verejnej mienky

5. - organizovanie kurzov, školení a prednášok

6. - reklamná a propagačná činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Pokorný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Leskavy 765/22, Názov obce: Brno - Starý Lískovec, PSČ: 625 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 28.04.1974, Deň vzniku funkcie: 13.10.2006

Meno a priezvisko: Ondřej Kubeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožmitálská 136, Názov obce: Příbram VI - Březové Hory, PSČ: 261 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.01.1979, Deň vzniku funkcie: 29.01.2007

Meno a priezvisko: František Šmatla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jungmannova 1743, Názov obce: Roztoky, PSČ: 252 63 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.06.1980, Deň vzniku funkcie: 29.01.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Pokorný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U Leskavy 765/22, Názov obce: Brno – Starý Lískovec, PSČ: 625 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 28.04.1974

Výška vkladu: 2 257,186484 EUR, Rozsah splatenia: 2 257,186484 EUR

Meno a priezvisko: Ondřej Kubeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rožmitálská 136, Názov obce: Příbram VI - Březové Hory, PSČ: 261 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 16.01.1979

Výška vkladu: 2 190,798646 EUR, Rozsah splatenia: 2 190,798646 EUR

Meno a priezvisko: František Šmatla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jungmannova 1743, Názov obce: Roztoky, PSČ: 252 63 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.06.1980

Výška vkladu: 2 190,798646 EUR, Rozsah splatenia: 2 190,798646 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.1.2001 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 15. 6. 2001 bol shválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

3. Na valnom zhromaždení dňa 30.4.2003 bol prijatý dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.10.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1