Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106496

OBCHODNÉ MENO: CIB DSS, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 101143/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 45 593 442

DEŇ ZÁPISU: 04.06.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod a veľkoobchod

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení

5. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

6. počítačové služby

7. reklamné a marketingové služby

8. vedenie účtovníctva

9. administratívne služby

10. prenájom hnuteľných vecí

11. prípravné práce k realizácii stavby

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Liener, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Hrabinou 262/21, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 23.09.1990, Deň vzniku funkcie: 07.07.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Juraj Liener, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Hrabinou 262/21, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 , Dátum narodenia: 23.09.1990

Výška vkladu: 5 001,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 001,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 001,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 001,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: CIB building, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererova 8, Názov obce: Bratislava - Staré Mesto, PSČ: 811 09 , IČO 54 235 081

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.12.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1