Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106506

OBCHODNÉ MENO: EKOFLEX, s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 106538/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. 29. augusta 1524/24, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 

IČO: 48 319 945

DEŇ ZÁPISU: 29.09.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

2. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

3. Čistenie kanalizačných systémov

4. Diagnostika kanalizačných potrubí

5. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

16. Administratívne služby

17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

19. Čistiace a upratovacie služby

20. Reklamné a marketingové služby

21. Prieskum trhu a verejnej mienky

22. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi

23. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: HOME MANAGEMENT LLC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): George St., 5091, Názov obce: Vallejo, California, PSČ: 94590 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 200712210049

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: MATTO LLC, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lemon St, 1341, Názov obce: Vallejo, California, PSČ: 94590 , Štát: Spojené štáty americké , Iné identifikačné číslo: 201011210092

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 13.09.2023

Vstup do likvidácie - popis: bez právneho nástupcu ku dňu zápisu likvidátora do obchodného registra podľa § 70 ods. 3 Obch. zákonníka.

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Strýček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Peterská 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 26.03.1964

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Menom spoločnosti koná likvidátor spoločnosti samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 07.09.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1