Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106505

OBCHODNÉ MENO: Ecobiomg, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 75682/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Holčeka 253, Názov obce: Budmerice, PSČ: 900 86 

IČO: 46 301 330

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. vŕtanie a kopanie studní

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

7. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

11. Banská činnosť - osobitné zásahy do zemskej kôry ( § 2písm.f/ zákona )

12. Geologické práce: - hydrogeologický prieskum, - inžinierskogeologický prieskum, - geologický prieskum životného prostredia, - terénne meračské práce, - technické práce (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim), - sanácia geologick6ho prostredia, - sanácia environmentálnej záťaže, - odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže, - vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku

13. Nákladná cestná doprava s počtom vozidiel: s hmotnosťou nad 3,5t:4

14. Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

15. Činnosť vykonávaná banským spôsobom: v rozsahu §3 písm. h) zákona č. 51/1988 Zb.

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

18. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marián Gašparovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Holčeka 253, Názov obce: Budmerice, PSČ: 900 86 , Dátum narodenia: 30.03.1962, Deň vzniku funkcie: 13.09.2011

Meno a priezvisko: Marián Gašparovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 414/26A, Názov obce: Dubová, PSČ: 900 90 , Dátum narodenia: 09.02.1988, Deň vzniku funkcie: 20.07.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému, alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marián Gašparovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slnečná 414/26A, Názov obce: Dubová, PSČ: 900 90 , Dátum narodenia: 09.02.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.07.2011 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1