Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106500

OBCHODNÉ MENO: Deloitte Legal s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 64832/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Digital Park II, Einsteinova 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 36 868 019

DEŇ ZÁPISU: 01.05.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Alexandru Reff, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bld. Maresal Alexandru Averscu 7A, Corp B sc.B et.3 ap.82, Názov obce: Sector 1, Bukuresť, PSČ: 011455 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 02.10.1975, Deň vzniku funkcie: 01.05.2010

Meno a priezvisko: Simina Mut, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teisani 81, Názov obce: Bukurešť, PSČ: 014034 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 22.06.1982, Deň vzniku funkcie: 02.03.2022

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bohuslav, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budapešťská č.p. 1487/2, Názov obce: Praha, 10, PSČ: 102 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.03.1981, Deň vzniku funkcie: 31.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že konateľ spoločnosti pripojí svoje meno a svoj vlastnoručný podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alexandru Reff, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bld. Maresal Alexandru Averscu 7A, Corp B sc.B et.3 ap.82, Názov obce: Sector 1, Bukuresť, PSČ: 011455 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 02.10.1975

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Simina Mut, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teisani 81, Názov obce: Bukurešť, PSČ: 014034 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 22.06.1982

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bohuslav, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budapešťská č.p. 1487/2, Názov obce: Praha, 10, PSČ: 102 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 04.03.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.3.2010 v zmysle ust. §§ 57, 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 01.10.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1