Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106503

OBCHODNÉ MENO: dunnhumby Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56116/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Senec 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 

IČO: 44 547 021

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prvádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

4. počítačové služby,

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

6. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej eletroniky, počítačov a kancelárskych strojov,

7. prenájom hnuteľných vecí,

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

9. sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

10. výskum a vývoj v oblasti prírodných vied,

11. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

12. reklamné a marketingové služby,

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Lorna Bloom, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eastern Road 21, Názov obce: Londýn, PSČ: N22 7DD , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 30.05.1987, Deň vzniku funkcie: 19.07.2023

Meno a priezvisko: Benjamin James Hare Duke, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františka Krause 913, Názov obce: Průhonice, PSČ: 25224 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.05.1974, Deň vzniku funkcie: 19.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: DUNNHUMBY OVERSEAS LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Shepherds Bush Road 184, Názov obce: Londýn, PSČ: W6 7NL , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 6601821

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: DUNNHUMBY TRUSTEES LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Shepherds Bush Road 184, Názov obce: Londýn, PSČ: W6 7NL , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Iné identifikačné číslo: 3565371

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.9.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.5.2009.

3. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 24.5.2011.

4. Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 27.07.2012.

5. Rozhodnutie per rollam zo dňa 27.03.2013.

6. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1