Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106498

OBCHODNÉ MENO: clearblue s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 160253/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 54 469 023

DEŇ ZÁPISU: 15.04.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

2. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

6. prenájom hnuteľných vecí,

7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

8. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

9. prípravné práce k realizácii stavby,

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

11. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

12. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

13. administratívne služby,

14. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,

15. odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu,

16. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Pavelko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Domaša 17, Názov obce: Slovenská Kajňa, PSČ: 094 02 , Dátum narodenia: 01.02.1982, Deň vzniku funkcie: 15.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia spoločne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Aoyama Ventures s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 53 347 285

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Aogami Capital s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 53 087 160

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1