Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106488

OBCHODNÉ MENO: ARAT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 146842/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drevný trh 814/3, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 11 

IČO: 17 315 093

DEŇ ZÁPISU: 21.03.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská a obchodná činnosť so všetkými druhmi tovarov, na ktoré sa vyžaduje špeciálne licencie,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy,

3. podnikateľské poradenstvo,

4. odkup a predaj pohľadávok,

5. správa spoločnosti a majetku,

6. právne poradenstvo,

7. daňové poradenstvo,

8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod),

9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod),

10. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. činnosť modelingovej agentúry,

12. poradenstvo v oblasti visage a stylingu,

13. organizovanie výstav a spoločenských podujatí,

14. usporiadanie kurzov, školení a seminárov,

15. holičstvo a kaderníctvo,

16. organizovanie kultúrnych podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

17. administratívne práce,

18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

19. vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou polygrafíckej činnosti voľnej živnosti,

20. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

21. prieskum trhu a verejnej mienky,

22. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

23. vedenie účtovníctva,

24. factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

25. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

26. prenájom motorových vozidiel,

27. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,

28. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru,

29. management v oblasti životného štýlu,

30. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností,

31. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

32. fotografické služby,

33. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

34. zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia,

35. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti,

36. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, kokteilov, piva, vína a destilátov,

37. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

38. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Antoun Chiniara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kĺzavá 31/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 29.08.1975, Deň vzniku funkcie: 24.02.2022

Meno a priezvisko: Tawfik Mudarri, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drevný trh 814/3, Názov obce: Košice - mestská časť Staré mesto, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 26.05.1989, Deň vzniku funkcie: 11.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti sa konateľ podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo odtlačku pečiatky pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Antoun Chiniara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kĺzavá 31/C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 29.08.1975

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.03.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1044

2. Doplnok o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 13.1.1993. Stary spis: S.r.o. 1044

3. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 12.6.1996. Stary spis: S.r.o. 1044

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21. júla 1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2002.

6. Spoločenská zmluva zo dňa 02.12.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia z 24.11.2003.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.2006.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1