Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106487

OBCHODNÉ MENO: Antarex s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 140533/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osadná 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 03 

IČO: 52 614 760

DEŇ ZÁPISU: 24.09.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)

2. Výkopové a zemné práce

3. Úprava terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené skládky

4. Vybudovanie dočasných komunikácií a skládok materiálu na stavenisku, oplotenie staveniska

5. Montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení

6. Prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné účely (slúžiace k získaniu údajov pre dokumentáciu stavieb)

7. Vykonávanie odvodnenia staveniska

8. Armovacie práce

9. Príprava debnenia pre základy

10. Zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri monolitických skeletoch

11. Zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie bezpečnosti práce

12. Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín

13. Demontáž strešnej krytiny

14. Demontáž rozvodov a armatúr

15. Zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác

16. Montáž a demontáž nafukovacích hál

17. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

19. Uskutočňovanie inžinierskych stavieb

20. Uskutočňovanie pozemných stavieb

21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

22. Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce

23. Betonárske práce

24. Kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok

25. Vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody

26. Vykonávanie protikoróznych nástrekov

27. Kladenie zámkovej dlažby

28. Úprava a príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín

29. Kladenie dlážkových krytín suchou cestou

30. Brúsenie drevených podlahových krytín

31. Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov

32. Montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov

33. Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním

34. Montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov

35. Montáž sadrokartonových dosiek

36. Výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov do pôvodných rozmerov

37. Montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií

38. Montáž okenného a dverového tesnenia

39. Osádzanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov

40. Služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami

41. Čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok

42. Osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení bez zásahu do elektrických častí

43. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

44. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

45. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

46. Počítačové služby

47. Vydavateľská činnosť

48. Administrativne služby

49. Vedenie učtovnictva

50. Skladovanie

51. Baliacie činnosti,manipulacia s tovarom

52. Nakladna cestna doprava vykonavana vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vratane pripojneho vozidla

53. Prenajom hnuteľných vecí

54. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

55. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dmytro Zagorevskyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 18855/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 07.09.1974, Deň vzniku funkcie: 24.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dmytro Zagorevskyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 18855/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 07.09.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1