Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106491

OBCHODNÉ MENO: Bach production, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 133195/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 16027/29D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 921 01 

IČO: 52 087 671

DEŇ ZÁPISU: 06.12.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

4. Výroba potravinárskych výrobkov

5. Výroba nápojov

6. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

12. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

13. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Administratívne služby

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

18. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

19. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

20. Dizajnérske činnosti

21. Fotografické služby

22. Čistiace a upratovacie služby

23. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

24. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

25. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

26. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

27. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb

28. Kuriérske služby

29. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

30. Prevádzkovanie výdajne stravy

31. Poskytovanie služieb osobného charakteru

32. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

33. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

34. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Koloman Forró, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica pod hviezdami 11207/9, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , Dátum narodenia: 28.05.1964, Deň vzniku funkcie: 06.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a za spoločnosť koná ktorýkoľvek z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: IveKol, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 1, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 02 , IČO 36 520 586

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1