Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106495

OBCHODNÉ MENO: CB Growth ONE s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 140835/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staromestská 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 52 656 136

DEŇ ZÁPISU: 09.10.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

2. sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. administratívne služby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Daniel Gašpar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kremeľská 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devín, PSČ: 841 10 , Dátum narodenia: 09.12.1980, Deň vzniku funkcie: 09.10.2019

Meno a priezvisko: Michal Nešpor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 4220/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 19.10.1980, Deň vzniku funkcie: 09.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ je oprávnený v mene spoločnosti konať samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: National Development Fund II., a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 44, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , IČO 47 759 224

Výška vkladu: 73 902,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 73 902,000000 EUR

Obchodné meno/názov: CB Investment Management s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staromestská 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 52 524 531

Výška vkladu: 1 848,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 848,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  75 750,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  75 750,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1