Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106486

OBCHODNÉ MENO: ALLCON, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22809/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grosslingova 75, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 

IČO: 31 620 248

DEŇ ZÁPISU: 15.12.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vedenie účtovníctva

2. - vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane vybavenia sídliskových celkov

3. - vykonávanie priemyselných stavieb

4. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb

5. - inžinierska činnosť v stavebníctve

6. - prevádzkovanie realitnej kancelárie

7. - reklamná a marketingová činnosť

8. - vydavateľská činnosť

9. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu živností voľných

10. - maloobchodná činnosť v rozsahu živností voľných

11. - prenájom a leasing v rozsahu živností voľných

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Natalie Horváthová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svatoslavova 8, Názov obce: Praha, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 24.03.1967

Meno a priezvisko: Richard Hečko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): kpt. Rašu 37, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 09.11.1968

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mária Hečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): kpt. Rašu 37, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 24.11.1943

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Natalie Horváthová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svatoslavova 8, Názov obce: Praha, PSČ: 140 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 24.03.1967

Výška vkladu:  177 588,000000 EUR, Rozsah splatenia:  177 588,000000 EUR

Meno a priezvisko: Richard Hečko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): kpt. Rašu 37, Názov obce: Bratislava, Dátum narodenia: 09.11.1968

Výška vkladu:  175 928,000000 EUR, Rozsah splatenia:  175 928,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   355 176,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   355 176,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.11.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. . Stary spis: S.r.o. 6499

2. . Valné zhromaždenie, konané dňa 11.8.1995, schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

3. . Zapisuje sa zmena schválená Valným zhromaždením dňa 03.04.1997 v Dodatku č. 2.

4. . Valné zhromaždenie konané dňa 23.8.1999 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie konané dňa 22.12.1999 schválilo Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1