Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106484

OBCHODNÉ MENO: A&ABR Trade s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 171749/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 52/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 55 303 285

DEŇ ZÁPISU: 11.03.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Čistiace a upratovacie služby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

7. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Poskytovanie služieb osobného charakteru

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

16. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

17. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno - hospodárskej povahy

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Vedenie účtovníctva

21. Verejné obstarávanie

22. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ákos Ábráhám, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 30.12.1988, Deň vzniku funkcie: 27.06.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za Spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ákos Ábráhám, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 30.12.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1