Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106483

OBCHODNÉ MENO: 2U spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 808/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta 84, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 

IČO: 17 315 786

DEŇ ZÁPISU: 24.05.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

2. - výroba a šitie textilných výrobkov,

3. odevná výroba,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

6. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,

7. prenájom hnuteľných vecí,

8. prípravné práce k realizácii stavby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Libor Udvardy, Bydlisko: Názov obce: Budmerice 2027, PSČ: 900 86 , Dátum narodenia: 11.05.1971

Meno a priezvisko: Zuzana Kováčiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšova 707/26, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 27.05.1975

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zuzana Kováčiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelšova 707/26, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 , Dátum narodenia: 27.05.1975

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Libor Udvardy, Bydlisko: Názov obce: Budmerice 2027, PSČ: 900 86 , Dátum narodenia: 11.05.1971

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.5.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1403

2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 15.7.1993 zosúladená s prísl. ust. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1403

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.7.1998, zmena obchodného mena z FIRMA 2U, spol. s r.o. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.7.1998 a dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.12.1998, ktorým bola spoločenská zmluva prispôsobená Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zák. č. 11/1998 Z.z.

4. Osvedčenie o dedičstve zo dňa 31.03.2004 a zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2004

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.10.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1