Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106539

OBCHODNÉ MENO: MICROPLAST TECHNOLOGY a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 1146/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajská 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 35 697 644

DEŇ ZÁPISU: 05.09.1996

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. prenájom tovaru, strojov a zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Pavol Stanovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06 

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Štefan Minárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Riečna 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Vavrina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 3, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Dušan Drobuliak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mamateyova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva súčasne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Vladislav Pikula, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadunajská cesta 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: JUDr. Martin Gajer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 23, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07 

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 306 844,587200 EUR

AKCIE

Počet: 1900 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 319,391888 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 6.8.1996 v zmysle Z. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 1732

2. Na valnom zhromaždení dňa 24.3.1997 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 74/97, Nz 69/97 napísanej dňa 24.3.1997 notárom JUDr. Macákom bola schválená zmena stanov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1