Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106552

OBCHODNÉ MENO: Port Service Gate, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 4193/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Porubského 2 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 36 809 403

DEŇ ZÁPISU: 25.07.2007

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností ( maloobchod ),

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností ( veľkoobchod ),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

6. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

8. vedenie účtovníctva,

9. prieskum trhu a verejnej mienky,

10. management a marketing,

11. publik relations - činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou,

12. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej päť vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,

13. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb,

14. prenájom strojov, prístrojov a zariadení,

15. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností,

16. leasingová činnosť v rozsahu voľných živností,

17. zasielateľstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Mihál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 1792/11, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 07.10.1965, Deň vzniku funkcie: 03.11.2020

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Brath, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zhorínska 4582/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 11.01.1959, Deň vzniku funkcie: 30.05.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať člen predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva sa za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Škerda, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veličná - Revišné 317, Názov obce: Veličná, PSČ: 027 54 , Dátum narodenia: 16.06.1958, Deň vzniku funkcie: 03.11.2020

Meno a priezvisko: JUDr. Marián Valko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Porubského 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 15.11.1958, Deň vzniku funkcie: 03.11.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Mihál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Suchom mlyne 64, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 04.01.1990, Deň vzniku funkcie: 30.05.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 40 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   830,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou do not. zápisnice N 518/2007 Nz 26760/2007 zo dňa 09.07.2007 notárom JUDr. Ludmilou Loanidisovou v znení dodatku č. 1 N 534/2007 Nz 27512/2007 spísaného dňa 12.07.2007 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2008.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.10.2008.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.7.2011.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2013.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.06.2014. Notárska zápisnica č. N 465/2014, Nz 26499/2014 zo dňa 14.07.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1