Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106555

OBCHODNÉ MENO: PROGROUPE sediment removal a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5866/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 14/7495, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 46 658 769

DEŇ ZÁPISU: 01.05.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

7. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

8. Reklamné a marketingové služby

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Počítačové služby

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Činnosť vodohospodára

14. Geologické práce: geologický prieskum životného prostredia

15. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

16. Činnosť vykonávaná banským spôsobom: ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov

17. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

18. Geologické práce: 1. geologický prieskum životného prostredia, 2. sanácia geologického prostredia, 3. sanácia environmentálnej záťaže, 4. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže, 5. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Matej Sočuvka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koprivnická 2974/13, Názov obce: Bratislava - Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 04.06.1980, Deň vzniku funkcie: 01.11.2013

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Marek Béreš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sekierska dolina 9492/50, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 22.02.1965, Deň vzniku funkcie: 01.11.2013

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Matej Béreš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veslařská 546/207, Názov obce: Brno, PSČ: 63700 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.06.1990, Deň vzniku funkcie: 31.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Martin Hamran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staškov 587, Názov obce: Staškov, PSČ: 023 53 , Dátum narodenia: 24.05.1976, Deň vzniku funkcie: 01.11.2013

Meno a priezvisko: Ing. Alexander Gazsi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zimná 31, Názov obce: Čaňa, PSČ: 044 14 , Dátum narodenia: 25.04.1956, Deň vzniku funkcie: 31.01.2014

Meno a priezvisko: Tomáš Šuverík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poděbradova 341/30, Názov obce: Brno, PSČ: 61200 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 30.12.1991, Deň vzniku funkcie: 31.08.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.4.2012 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2012. Zmena obchodného mena spoločnosti z STORM invest, s. r. o. na PROGROUPE s.r.o.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o rozšírení predmetu podnikania zo dňa 10.01.2013.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.06.2013.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2013.

6. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.08.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1