Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106531

OBCHODNÉ MENO: JTPEG Advisory, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6489/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 50 556 843

DEŇ ZÁPISU: 25.11.2016

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

7. Sprostredkovanie poskytnutia úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

8. Administratívne služby,

9. Organizovanie kurzov, školení a seminárov,

10. Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu,

11. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Miloš Badida, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad akáty 1600/17, Názov obce: Praha 4 - Kunratice, PSČ: 148 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 22.10.1971, Deň vzniku funkcie: 02.10.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje vždy len spolu s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Libor Kaiser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olbrachtova 1542, Názov obce: Černošice, PSČ: 252 28 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 21.10.1981, Deň vzniku funkcie: 25.11.2016

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Zamec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 4083/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 07.04.1984, Deň vzniku funkcie: 25.11.2016

Meno a priezvisko: Ing. Peter Černý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Fullu 3098/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 30.11.1985, Deň vzniku funkcie: 31.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klimentos street, KLIMENTOS TOWER 1st floor, Flat/Office 18 41-43, Názov obce: Nicosia, PSČ: 1061 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE327810

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   200 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  2 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií napísaná dňa 21.9.2016 vo forme notárskej zápisnice N 570/2016, Nz 33018/2016, NCRls 33961/2016 v súlade s ust. §§ 56, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1