Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106572

OBCHODNÉ MENO: SIBAREAL, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7374/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 35 830 174

DEŇ ZÁPISU: 31.01.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,

2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),

4. poradenská činnosť v stavebníctve,

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

6. inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve,

7. konštruktérska činnosť v stavebníctve s výnimkou projektovania,

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

10. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,

11. prieskum trhu,

12. prenájom a správa nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,

13. leasingová činnosť,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Juraj Balucha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 62/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 22.04.1976, Deň vzniku funkcie: 16.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Martin Záhorský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jarabinková 18878/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 09.06.1977, Deň vzniku funkcie: 16.02.2022

Meno a priezvisko: Lenka Šulková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 3124/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 09.07.1984, Deň vzniku funkcie: 16.02.2022

Meno a priezvisko: Andrej Markuš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staré Grunty 3553/9C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 10.02.1976, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Balucha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sabinovská 62/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 22.04.1976

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   594 172,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   594 172,000000 EUR

AKCIE

Počet: 4 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   148 543,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 1885/2003, Nz 43296/2003 zo dňa 3.6.2003 - zmena obchodného mena z : AK ASSET MANAGEMENT, s.r.o. na : SIBAREAL, s.r.o. Mgr. Pavel Poliak, deň zániku funkcie : 3.6.2003.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 2138/03, Nz 58451/03 zo dňa 11.07.2003 - zmena predmetu činnosti. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 2279/03, Nz 70680/03 zo dňa 14.08.2003 - zvýšenie základného imania na 10 200 000,- Sk.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka z 10.6.2004.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.5.2005.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2006.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.5.2007.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.1.2008.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2008.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.11.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.11.2009.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.10.2015.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.01.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1