Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106596

OBCHODNÉ MENO: Weld Reality, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7315/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 75, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 54 110 718

DEŇ ZÁPISU: 13.10.2021

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

4. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

5. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Valér Demjan, PhD., MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedmokráskova 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 09.07.1976, Deň vzniku funkcie: 13.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene Spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Brodňan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Holom vrchu 8355/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 03.10.1976, Deň vzniku funkcie: 13.10.2021

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Stromčeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zigmundíková 18, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 13.04.1981, Deň vzniku funkcie: 13.10.2021

Meno a priezvisko: Jozef Izakovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kataríny Brúderovej 10384/50, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, PSČ: 831 07 , Dátum narodenia: 08.05.1962, Deň vzniku funkcie: 13.10.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Fundamental Solutions Holding, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 75, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , IČO 46 656 138

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 50 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   500,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1