Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106528

OBCHODNÉ MENO: INVEST 47 a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7434/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 34, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 54 693 721

DEŇ ZÁPISU: 11.06.2022

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva

2. predaj nehnuteľností

3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Balog, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Zelinovej 4906/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 26.05.1978, Deň vzniku funkcie: 11.06.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Šarközi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kútska 8607/11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 15.09.1991, Deň vzniku funkcie: 16.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Bc. Radko Kašiar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majoránová 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 11.05.1974, Deň vzniku funkcie: 11.06.2022

Meno a priezvisko: Ing. Matej Godál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revúcka 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 13.02.1975, Deň vzniku funkcie: 01.09.2022

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Bielik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vysoká 5168/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 30.07.1970, Deň vzniku funkcie: 05.07.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: 365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , IČO 31 621 317

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  0,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 5 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  5 000,000000 EUR 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1