Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106515

OBCHODNÉ MENO: Futureplastix a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 7016/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holubyho 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 52 640 434

DEŇ ZÁPISU: 09.10.2019

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

2. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

3. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

4. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

10. Administratívne služby

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Igor Bistiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liptovský Ondrej 187, Názov obce: Liptovský Ondrej, PSČ: 032 04 , Dátum narodenia: 15.03.1974, Deň vzniku funkcie: 09.10.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Mach, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Demänovská Dolina 5, Názov obce: Demänovská Dolina, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 23.11.1976, Deň vzniku funkcie: 09.10.2019

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Radoslav Vašina, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 3038/3, Názov obce: Bratislava - mestká časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 13.04.1985, Deň vzniku funkcie: 09.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: "V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne aspoň dvaja (2) členovia predstavenstva."

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Ria Pániková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lichardova 1874/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 29.09.1987, Deň vzniku funkcie: 09.10.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Sedlák, Bydlisko: Názov obce: Osuské 242, PSČ: 906 12 , Dátum narodenia: 30.08.1978, Deň vzniku funkcie: 20.05.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Ľuboš Halák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šuleková 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 02.02.1965, Deň vzniku funkcie: 12.07.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   250,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie nie sú verejne obchodovateľné.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1