Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106529

OBCHODNÉ MENO: IT asset holding, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 6303/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plynárenská 3E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 50 003 143

DEŇ ZÁPISU: 29.12.2015

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné a marketingové služby

7. Administratívne služby

8. Počítačové služby

9. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Martin Jendek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Schneiders - Trnavského 1928/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 31.10.1973, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konajúci pripojí k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii svoj vlastnoručný podpis.

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Martin Hrnko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martina Granca 3507/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 31.07.1974

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 25 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1