Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106517

OBCHODNÉ MENO: GARIO LABS, a.s. v likvidácii

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 5992/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trhová 54, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 01 

IČO: 47 851 350

DEŇ ZÁPISU: 25.07.2014

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby

2. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

7. Reklamné a marketingové služby

8. Činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základých služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Martin Foltin, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lysákova 1887/12, Názov obce: Bratislava-Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 26.08.1977, Deň vzniku funkcie: 25.07.2014

Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Radoslav Vašina, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 3038/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 13.04.1985, Deň vzniku funkcie: 22.07.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoje podpisy

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Juraj Ďuratný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borodáčova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 05.06.1983, Deň vzniku funkcie: 22.07.2016

Meno a priezvisko: Miroslav Sedlák, Bydlisko: Názov obce: Osuské 242, PSČ: 906 12 , Dátum narodenia: 30.08.1978, Deň vzniku funkcie: 09.06.2020

Meno a priezvisko: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Holíčska 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 07.10.1950, Deň vzniku funkcie: 12.07.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 400,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 400,000000 EUR

AKCIE

Počet: 13 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  2 500,000000 EUR 

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   900,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 13.09.2023

Vstup do likvidácie - popis: Spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra.

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Mgr. Radoslav Vašina, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasovská 3038/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 13.04.1985, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií spísanou dňa 02.07.2014 vo forme notárskej zápisnice N 1073/2014, Nz 25135/2014, NCRls 25602/2014 v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.12.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1