Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Zmena zápisov
R106502

OBCHODNÉ MENO: DPD Services, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 3540/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 36 416 118

DEŇ ZÁPISU: 03.02.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

3. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

4. - reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť

5. - organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti

6. - obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností

7. - prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov

8. - administratívne práce

9. - kopírovacie a reprografické práce

10. - prieskum trhu a verejnej mienky

11. - vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti

12. - činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

13. - organizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí

14. - nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

15. - poskytovanie softvéru -predaj hotových programov na základe dohody s autorom

16. - automatizované spracovanie dát

17. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

18. - leasingová činnosť

19. - faktoring a forfaiting

20. - preklady z a do jazyka anglického, francúzskeho, nemeckého a španielskeho

21. - výroba zvukových a zvukovo-obrazových záznamov /audio, video/

22. - organizačno-technické zabezpečenie výroby audiovizuálnych programov

23. - vedenie účtovníctva

24. - činnosť účtovných poradcov

25. - poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Kret, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 5743/17, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 21.01.1976, Deň vzniku funkcie: 15.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jakub Hantabál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetin Dvor 308, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 22.03.2000, Deň vzniku funkcie: 01.02.2022

Meno a priezvisko: Ing. Petra Agnerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palkovičova 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 18.10.1980, Deň vzniku funkcie: 07.03.2022

Meno a priezvisko: Ing. Marek Morgenstern, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 26.08.1977, Deň vzniku funkcie: 21.08.2023

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  34 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  34 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Predkúpne právo pre akcionárov a súhlas predstavenstva na prevod akcií.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 22.10.2003 v zmysle § 171 Obchodného zákonníka jednorázovo, schválením stanov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.02.2012.

3. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.01.2014

4. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2014.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2017.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.09.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1