Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R106474

OBCHODNÉ MENO: ProfiDarius s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 172279/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 2678/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 

IČO: 55 699 189

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

6. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

9. Vedenie účtovníctva

10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

14. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

15. Poskytovanie služieb osobného charakteru

16. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

17. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

18. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

19. Čistiace a upratovacie služby

20. Finančný lízing

21. Záložne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Dárius Polák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 2678/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 23.06.1994, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Dárius Polák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 2678/22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 23.06.1994

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1