Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R106478

OBCHODNÉ MENO: Slovak Logistics s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 172293/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Betliarska 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 

IČO: 55 688 489

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

6. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

7. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

12. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

13. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Finančný lízing

16. Záložne

17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

18. Vedenie účtovníctva

19. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

20. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

21. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

22. Čistiace a upratovacie služby

23. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

24. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

25. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Potočný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komorní Lhotka 27, Názov obce: Komorní Lhotka, PSČ: 739 53 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 31.07.1972, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Potočný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komorní Lhotka 27, Názov obce: Komorní Lhotka, PSČ: 739 53 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 31.07.1972

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1