Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R106467

OBCHODNÉ MENO: iTtechnologist&inspect s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 172294/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 2144/4, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 

IČO: 55 735 851

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

4. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. Čistiace a upratovacie služby

9. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

10. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

11. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

12. Vykonávanie zváracích prác

13. Zámočníctvo

14. Odborné prehliadky, odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových

15. Opravy, odborné prehliadky, odborné skúšky vyhradených technických zariadení - plynových

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Imrich Treplán, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 2144/4, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 15.03.1957, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Imrich Treplán, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 2144/4, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 15.03.1957

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1