Obchodný vestník 177/2023 Obchodný register Deň vydania: 18.09.2023
Mestský súd Bratislava III - Nové zápisy
R106462

OBCHODNÉ MENO: BorGen s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 172295/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 2195/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 

IČO: 55 703 038

DEŇ ZÁPISU: 13.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

6. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

7. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

8. Vedenie účtovníctva

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

11. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

12. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

13. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

14. Prevádzkovanie jaslí

15. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

16. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

17. Poskytovanie sociálnych služieb

18. Poskytovanie služieb osobného charakteru

19. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

20. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

21. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

23. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

24. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

25. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: RNDr. Barbora Vlková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 2195/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 09.12.1979, Deň vzniku funkcie: 13.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: RNDr. Barbora Vlková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 2195/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 09.12.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1