Obchodný vestník 173/2023 Zbierka listín Deň vydania: 11.09.2023
R105377
Okresný súd Nitra - Zbierka listín

Spoločnosť 220volt.sk s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17546/N-Zbl, so sídlom: Komenského 21, 943 01 Štúrovo, IČO: 35 973 269, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ZL - úplné znenie
Dátum doručenia: 02.08.2023
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 02.08.2023

Spoločnosť AGROSTAV, a.s. Nitra, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 28/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 140, 949 01 Nitra, IČO: 00 198 986, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Alter Energo, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10404/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 561, 951 78 Kolíňany, IČO: 44 974 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- N 263/2023 - rozhodnutie jediného akcionára
Dátum doručenia: 14.08.2023
- Vyhlásenie a podpisový vzor - Jozef Szombath
Dátum doručenia: 14.08.2023
- Vyhlásenie a podpisový vzor - Ing. Peter Obert
Dátum doručenia: 14.08.2023
- úplné znenie stanov
Dátum doručenia: 14.08.2023

Spoločnosť BALOGRAF s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29418/N-Zbl, so sídlom: S. H. Vajanského 86, 940 74 Nové Zámky, IČO: 46 254 196, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽO
Dátum doručenia: 03.08.2023
- Zápisnica VZ.asice
Dátum doručenia: 03.08.2023
- Podpisový vzor Balogh.asice
Dátum doručenia: 03.08.2023
- Podpisový vzor Balogh K.asice
Dátum doručenia: 03.08.2023

Spoločnosť Brueckner Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14786/N-Zbl, so sídlom: Priemyselná ulica 4873, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 560 227, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť CGL Slovakia Asset and Property management s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59070/N-Zbl, so sídlom: Gáň 319, 924 01 Gáň, IČO: 55 097 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy_vzor_konatela
Dátum doručenia: 25.08.2023
- 2023-08-21_Rozhodnutie_jedineho_spolocnika_Amari.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Uplne_noveznenie_spolocenskej_ zmluvy
Dátum doručenia: 22.08.2023
- nove_znenie_zakladatelska_listina_amari.asice
Dátum doručenia: 25.07.2023
- podpisovy_vzor_amari.asice
Dátum doručenia: 25.07.2023
- rozhodnutie_amari.pdf.asice
Dátum doručenia: 25.07.2023

Spoločnosť CLEAN&CARE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60154/N-Zbl, so sídlom: Veľká Ves nad Ipľom 94, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom, IČO: 55 388 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť Continuus Trading s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54288/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 1419/41, 949 01 Nitra, IČO: 53 735 048, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť D.R.STAV, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13765/N-Zbl, so sídlom: Družstevnícka 8, 934 01 Levice, IČO: 36 551 872, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť DP ekofin s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24952/N-Zbl, so sídlom: Kopanická 40/35, 949 07 Nitra, IČO: 44 736 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie dp.asice
Dátum doručenia: 10.08.2023

Spoločnosť EKONIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15122/N-Zbl, so sídlom: Dubník 507, 941 35 Dubník, IČO: 36 563 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dodatok 5.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- zapisnica.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023

Spoločnosť ELCONT spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12489/N-Zbl, so sídlom: Družstevná ul. 10A/5564, 945 01 Komárno, IČO: 36 541 109, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia + prezenčná listina_ELCONT spol. s r.o..asice
Dátum doručenia: 16.08.2023
- Podpisový vzor_ELCONT spol. s r.o..asice
Dátum doručenia: 16.08.2023
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy k 11.08.2023_ELCONT spol. s r.o..asice
Dátum doručenia: 14.08.2023

Spoločnosť Eliner s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43129/N-Zbl, so sídlom: Orechová 43, 943 01 Štúrovo, IČO: 50 825 780, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Energy Net, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33538/N-Zbl, so sídlom: Továrenská 1., 943 03 Štúrovo, IČO: 46 764 810, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenska zmluva
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť ER-WEST SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17942/N-Zbl, so sídlom: Kamenný Most 441, 943 58 Kamenný Most, IČO: 36 290 084, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jedin spolocnika.asice
Dátum doručenia: 03.08.2023
- podpisovy vzor
Dátum doručenia: 03.08.2023

Spoločnosť FAIRTRADER, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27360/N-Zbl, so sídlom: Hviezdna 11/20, 945 01 Komárno, IČO: 45 701 407, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 16.08.2023

Spoločnosť Farea s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61003/N-Zbl, so sídlom: Dopravná 9, 934 01 Levice, IČO: 55 621 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 27.07.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 27.07.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 27.07.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 27.07.2023

Spoločnosť FinSidus, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49113/N-Zbl, so sídlom: Nábrežná 4650/35, 940 02 Nové Zámky, IČO: 52 560 015, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť FRADEX FE-LBB recycling s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58496/N-Zbl, so sídlom: Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 54 929 539, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť GAMOTA výrobné družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 2/N-Zbl, so sídlom: Mederčská 81, 945 01 Komárno, IČO: 00 677 990, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z členskej schôdze Gamota výrobné družstvo júl 2023.asice
Dátum doručenia: 07.08.2023

Spoločnosť GANZ DANUBIUS SHIP, s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22914/N-Zbl, so sídlom: Komenského 265/30, 945 01 Komárno, IČO: 44 330 316, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica.asice
Dátum doručenia: 28.07.2023
- listina prítomných.asice
Dátum doručenia: 28.07.2023
- podpisový.asice
Dátum doručenia: 28.07.2023

Spoločnosť GLOBAL PROGRES, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10177/N-Zbl, so sídlom: Hostianska 53, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 796 677, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť CHITA INVESTMENT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29244/N-Zbl, so sídlom: Mierová 21, 941 11 Palárikovo, IČO: 46 221 174, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 17.08.2023

Spoločnosť ChrenWood s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57109/N-Zbl, so sídlom: Šimkova 611/31, 951 97 Žitavany, IČO: 54 532 841, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť IMA ALFA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20677/N-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 69, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 834 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Industrial Corporation, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57094/N-Zbl, so sídlom: Župná 312/18, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 54 504 732, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť INSPEKT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 193/N-Zbl, so sídlom: Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 438 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Jadzia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58699/N-Zbl, so sídlom: Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka, IČO: 54 993 890, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽO
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Rozhodnutie o doplnení.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Rozhodnutie o zmene.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť Joch, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29957/N-Zbl, so sídlom: Horné Štitáre 175, 956 03 Horné Štitáre, IČO: 46 367 233, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽO
Dátum doručenia: 10.08.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 10.08.2023
- Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 10.08.2023

Spoločnosť KARDIONITRA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17128/N-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra, IČO: 35 956 755, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť KLIMAK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12971/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 165, 949 01 Nitra, IČO: 36 545 198, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutia jedineho spolocnika zivnost.asice
Dátum doručenia: 03.08.2023
- uplne_znenie_zakladatelskej_listiny 2023_07_27.asice
Dátum doručenia: 03.08.2023

Spoločnosť KN Solutions s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61190/N-Zbl, so sídlom: Farská 50, 949 01 Nitra, IČO: 55 656 765, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina - nová
Dátum doručenia: 18.08.2023
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 09.08.2023

Spoločnosť La STELLA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18272/N-Zbl, so sídlom: Nábrežná 43/A, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 612 227, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa (6).asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Zakladateľská listina (1).asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Zápisnica z VZ (2).asice
Dátum doručenia: 09.08.2023

Spoločnosť Ladislav Demeter, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20099/N-Zbl, so sídlom: Svätoplukovo 69, 951 16 Svätoplukovo, IČO: 36 791 644, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 21.08.2023

Spoločnosť LIMIT GROUP, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57640/N-Zbl, so sídlom: Priemyselná 3096, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 54 668 409, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 06/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za obdobie 06/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť LTP servis s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35619/N-Zbl, so sídlom: T.G.Masaryka 4119/14, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 474 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť merlinn, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30037/N-Zbl, so sídlom: Mechenice 165, 951 46 Podhorany, IČO: 46 390 766, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 12.07.2023

Spoločnosť Milan Hladký s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35066/N-Zbl, so sídlom: Malý Báb 209, 951 34 Báb, IČO: 47 247 789, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť MYMAX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39295/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky, IČO: 48 260 746, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 14.08.2023

Spoločnosť N&E Invest s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50713/N-Zbl, so sídlom: Starinská 2239/84, 066 01 Humenné, IČO: 52 973 310, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Úplné znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023

Spoločnosť Netinfo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50707/N-Zbl, so sídlom: Jesenského 90/66, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 955 699, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Obchodné družstvo ODVP, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10107/N-Zbl, so sídlom: Janka Matušku 2798/9, 955 01 Topoľčany, IČO: 47 031 654, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenia členskej schôdze Obchodného družstva ODVP 19.07.2023.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Stanovy Obchodné družstvo ODVP 19.7.2023.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Zápisnica z členskej schôdze Obchodného družstva ODVP konanej d.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023

Spoločnosť OMK Mobil s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48013/N-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 325 199, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023

Spoločnosť PETRIS - SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24370/N-Zbl, so sídlom: Piaristická 4605/16, 949 01 Nitra, IČO: 44 707 665, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 17.08.2023
- U´plne´ znenie Zakladatelˇskej listiny.pdf.asice
Dátum doručenia: 17.08.2023

Spoločnosť PM Planting, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46127/N-Zbl, so sídlom: Na Štrkovisko 975/5, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 51 807 629, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť PPŠ Logistic, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21981/N-Zbl, so sídlom: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 44 051 140, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenska zmluva
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť Priemyselný park Štúrovo, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10458/N-Zbl, so sídlom: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 31 410 146, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina prítomných_15.08.2023.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Podpisovy vzor
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Podpisovy vzor_Repas_15.08.2023.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Pozvánka_Uznesenie_Výsledky hlasovania_15.08.2023.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Zápisnica z rokovania mimoriadneho VZ_15.08.2023.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023

Spoločnosť SE-CO-PA Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21728/N-Zbl, so sídlom: Košická 24/1, 945 01 Komárno, IČO: 43 995 497, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozh jediného spol.asice
Dátum doručenia: 28.07.2023
- Podpis vzor.asice
Dátum doručenia: 28.07.2023
- Zakl listina v úpln znení.asice
Dátum doručenia: 28.07.2023

Spoločnosť services businesss s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49709/N-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 471 888, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy vzor
Dátum doručenia: 02.08.2023
- rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 02.08.2023
- Zakl. listina
Dátum doručenia: 02.08.2023

Spoločnosť SOLWAX komunikácie, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23583/N-Zbl, so sídlom: Baštová 28, 945 01 Komárno, IČO: 44 510 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- pod. vzor.asice
Dátum doručenia: 21.07.2023
- Solwax rozh.asice
Dátum doručenia: 21.07.2023
- ZL
Dátum doručenia: 21.07.2023

Spoločnosť STEFAN 21 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56576/N-Zbl, so sídlom: Bartókova 1614/30, 943 01 Štúrovo, IČO: 54 420 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Stomatológia Levice s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61067/N-Zbl, so sídlom: SNP 17B, 934 01 Levice, IČO: 55 630 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 25.07.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 25.07.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 25.07.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 25.07.2023

Spoločnosť SUNRISE PLUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23449/N-Zbl, so sídlom: S. H. Vajanského 74, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44 488 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina prítomných spoločníkov (6).asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Zakladateľská listina (2).asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Zápisnica z rokovania VZ (2).asice
Dátum doručenia: 09.08.2023

Spoločnosť SYMBIUM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40875/N-Zbl, so sídlom: Sobieskeho 609/5, 943 01 Štúrovo, IČO: 50 300 679, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Takep s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56431/N-Zbl, so sídlom: Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 570 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spolocenska_zmluva
Dátum doručenia: 22.08.2023
- Rozhodnutie_jedineho_spolocnika_Takep s. r. o..asice
Dátum doručenia: 22.08.2023
- Zmluva_o_predaji_casti_podniku_Takep s. r. o..asice
Dátum doručenia: 22.08.2023

Spoločnosť TATRAN ŠPORT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45591/N-Zbl, so sídlom: Športová 1067/17, 951 93 Topoľčianky, IČO: 51 679 191, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č.7
Dátum doručenia: 31.07.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného.asice
Dátum doručenia: 31.07.2023
- Zakladateľská listina o založení sro.asice
Dátum doručenia: 31.07.2023
- Vyhlasenie konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladu .asice
Dátum doručenia: 31.07.2023

Spoločnosť Teplárne ZM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24838/N-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 84, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 785 225, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 14.08.2023

Spoločnosť tiberian s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36347/N-Zbl, so sídlom: Krajná 3329/19, 940 02 Nové Zámky, IČO: 47 582 367, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spol.
Dátum doručenia: 26.07.2023
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 26.07.2023
- ŽO
Dátum doručenia: 26.07.2023

Spoločnosť TSF R&D s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 59688/N-Zbl, so sídlom: Zámocká 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 266 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- nove_znenie_ZL_
Dátum doručenia: 10.08.2023
- osvedcenie_
Dátum doručenia: 14.08.2023
- podpisovy_vzor_
Dátum doručenia: 14.08.2023
- rozhodnutie
Dátum doručenia: 14.08.2023

Spoločnosť Vacation s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56822/N-Zbl, so sídlom: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 54 479 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľska listina
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť VESTITI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56287/N-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 2588/26, 947 03 Hurbanovo, IČO: 52 106 993, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina prítomných spoločníkov (5).asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- zakladateľská listina, podpisový vzor, vyhlásenie.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Zápisnica z VZ (3).asice
Dátum doručenia: 09.08.2023

Spoločnosť Vit Clean s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60192/N-Zbl, so sídlom: Malá 1048/28, 946 51 Nesvady, IČO: 55 398 014, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 15.08.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 15.08.2023

Spoločnosť Wepost, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47341/N-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 52 026 744, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023

Spoločnosť XCOS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45524/N-Zbl, so sídlom: Pionierska 2, 934 01 Levice, IČO: 51 426 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.08.2023

Spoločnosť Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10193/N-Zbl, so sídlom: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica č. 103/23 zo zasadnutia dozornej rady
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Zápisnica z VZ zo dňa 22.06.2023
Dátum doručenia: 07.08.2023
- N 458/2023 - osvedčenie o VZ
Dátum doručenia: 07.08.2023

Spoločnosť ZELENINKA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45626/N-Zbl, so sídlom: Hronské Kosihy 318, 935 27 Hronské Kosihy, IČO: 51 686 317, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ ZELENINKA.asice
Dátum doručenia: 18.08.2023
- Zápisnica ZELENINKA.asice
Dátum doručenia: 18.08.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1