Obchodný vestník 173/2023 Zbierka listín Deň vydania: 11.09.2023
R105376
Okresný súd Prešov - Zbierka listín

Spoločnosť AGROKOMI, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37925/P-Zbl, so sídlom: Abrahámovce 40, 059 72 Abrahámovce, IČO: 52 288 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť ALTA KRAINA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44306/P-Zbl, so sídlom: Priemyselný areál Šalgovík, Sekčovská 87, 080 01 Prešov, IČO: 51 351 668, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť B.T.D., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28207/P-Zbl, so sídlom: Sov. hrdinov 208, 089 01 Svidník, IČO: 47 206 721, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 29.08.2023
- Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 29.08.2023

Spoločnosť BUILDRAM spol. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16617/P-Zbl, so sídlom: 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné, IČO: 36 509 396, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť CAPITAL PLUS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46474/P-Zbl, so sídlom: Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 55 674 666, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- osvedčenie
Dátum doručenia: 12.08.2023
- Podpisový vzor Karol Komara
Dátum doručenia: 12.08.2023
- Podpisový vzor Tomáš Komara
Dátum doručenia: 12.08.2023
- Podpisový vzor Škuta
Dátum doručenia: 12.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 12.08.2023

Spoločnosť CLA spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35414/P-Zbl, so sídlom: Budovateľská 1285, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 51 114 267, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť DIZETA SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18292/P-Zbl, so sídlom: Štúrova 725, 059 21 Svit, IČO: 36 736 082, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 02.08.2023
- dodatok
Dátum doručenia: 02.08.2023
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 02.08.2023

Spoločnosť DOMOVINA TATRY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1684/P-Zbl, so sídlom: Štúrova 1502, 059 41 Štrba, IČO: 31 689 078, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť FeMiSo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22955/P-Zbl, so sídlom: Sídlisko 1. mája 59/41, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45 500 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť FRMOL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34050/P-Zbl, so sídlom: Stráňany 45, 065 33 Stráňany, IČO: 50 705 474, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť GRAND PRODUCTION s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39057/P-Zbl, so sídlom: Pánska 4152/39A, 085 01 Bardejov, IČO: 48 318 655, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť H & L TESÁRSTVO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19665/P-Zbl, so sídlom: Družstevná 26, 066 01 Humenné, IČO: 43 964 478, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z MVZ
Dátum doručenia: 04.09.2023
- úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Osvedčenie
Dátum doručenia: 04.09.2023

Spoločnosť HHHH1001 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46302/P-Zbl, so sídlom: Námestie sv. Egídia 3003/104, 058 01 Poprad, IČO: 55 631 274, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 31.08.2023

Spoločnosť HRAD SERVIS, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46473/P-Zbl, so sídlom: Murgašova 88/10, 058 01 Poprad, IČO: 55 702 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 28.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 28.08.2023
- podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.08.2023

Spoločnosť Ibex Energy s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46471/P-Zbl, so sídlom: Duklianska 1379/19, 085 01 Bardejov, IČO: 55 690 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 21.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 21.08.2023
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.08.2023

Spoločnosť Interspecta Creative s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46475/P-Zbl, so sídlom: Švábska 6724/41, 080 05 Prešov, IČO: 55 698 191, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 26.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 26.08.2023
- Osvedčenie
Dátum doručenia: 26.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 26.08.2023

Spoločnosť K-Door s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15869/P-Zbl, so sídlom: Vranovská 12474/12, 080 06 Prešov, IČO: 36 502 294, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť KITE RIDE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39920/P-Zbl, so sídlom: Družstevná 527/19, 065 03 Podolínec, IČO: 52 958 477, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Klas Electrical s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46478/P-Zbl, so sídlom: Dlhá 101/121, 094 13 Dlhé Klčovo, IČO: 55 697 089, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 25.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Podpisový vzor Adam Klas
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť LABUGO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46472/P-Zbl, so sídlom: Hlavná 31/14, 082 16 Fintice, IČO: 55 713 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 30.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 30.08.2023
- listina o ustanovení do funkcie konateľa
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť LPR Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46476/P-Zbl, so sídlom: Popradská 107/6, 058 01 Gánovce, IČO: 55 709 222, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 30.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 30.08.2023
- podpisovy vzor konatela
Dátum doručenia: 30.08.2023
- podpisovy vzor konatela
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť MAICOM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43135/P-Zbl, so sídlom: Jarná ulica 817/70, 082 52 Dulova Ves, IČO: 54 222 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť MAKO-MALL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34638/P-Zbl, so sídlom: Krátka 982/24, 059 01 Spišská Belá, IČO: 50 781 812, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z VZ
Dátum doručenia: 21.08.2023
- úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 21.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 21.08.2023

Spoločnosť MC - Trade & Consult s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46462/P-Zbl, so sídlom: Hlavná 114/146, 094 02 Benkovce, IČO: 55 670 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dodatok c. 1
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 09.08.2023
- úplné znenie zakladatelskej listiny
Dátum doručenia: 30.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 30.08.2023
- úradný záznam
Dátum doručenia: 30.08.2023
- podpisovy vzor konatela
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť motionAUTO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46479/P-Zbl, so sídlom: Vranovská 28, 080 06 Prešov, IČO: 55 303 820, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 24.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 24.08.2023
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť NAGAF s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46477/P-Zbl, so sídlom: Kalinčiakova 2681/9, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 55 716 032, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 31.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 31.08.2023
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 31.08.2023
- vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 31.08.2023

Spoločnosť Práčovňa u Milušky s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44419/P-Zbl, so sídlom: Námestie sv. Egídia 3003/104, 058 01 Poprad, IČO: 54 763 266, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 31.08.2023

Spoločnosť RC SLOVAK BAU s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46470/P-Zbl, so sídlom: Partizánska 2850, 085 01 Bardejov, IČO: 55 684 360, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 18.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 18.08.2023
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 18.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 18.08.2023

Spoločnosť SAFI, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44597/P-Zbl, so sídlom: Kojatice 63, 082 32 Kojatice, IČO: 54 848 130, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť SEDLO SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46258/P-Zbl, so sídlom: Čelovce 78, 082 14 Čelovce, IČO: 55 609 724, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Uplne znenie ZL
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Rozhodnutie OU
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť SK do all s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32978/P-Zbl, so sídlom: Milpoš 24, 082 71 Milpoš, IČO: 50 340 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z Valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 31.08.2023

Spoločnosť Stellbach s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46469/P-Zbl, so sídlom: Sabinovská 61, 080 01 Prešov, IČO: 55 696 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 25.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 25.08.2023
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 25.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť Swiss Aqua Technologies SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33468/P-Zbl, so sídlom: Rusínska 15113/9, 080 01 Prešov, IČO: 50 480 090, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnuti jediného společníka
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť Tatry HONKA Village, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11218/P-Zbl, so sídlom: Dostojevského 4532/41, 058 01 Poprad, IČO: 36 455 962, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 31.08.2023
- úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 31.08.2023
- osvedčenie
Dátum doručenia: 31.08.2023
- živnostenský list
Dátum doručenia: 31.08.2023

Spoločnosť TDV Tepelná technika, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15348/P-Zbl, so sídlom: Široké 468, 082 37 Široké, IČO: 36 497 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Techno-expres-transport, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29401/P-Zbl, so sídlom: Ondavská 922/81, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 47 537 752, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 30.08.2023
- dodatok
Dátum doručenia: 30.08.2023
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 30.08.2023
- pozvánka na VZ
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť WINTNER s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17436/P-Zbl, so sídlom: Košická 22, 080 01 Prešov, IČO: 36 517 232, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1