Obchodný vestník 173/2023 Zbierka listín Deň vydania: 11.09.2023
R105375
Okresný súd Trnava - Zbierka listín

Spoločnosť 5.0 technologies j.s.a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 29/T-Zbl, so sídlom: Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 54 530 300, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 297/2022, Nz 15384/2022
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť Ajpek & Ajpek, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54897/T-Zbl, so sídlom: Veľký Lég 142, 930 37 Lehnice, IČO: 55 702 619, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Podpisový vzor konateľa Ján Ajpek
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Podpisový vzor konateľa Nora Ajpeková
Dátum doručenia: 28.08.2023

Spoločnosť ALESPA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54477/T-Zbl, so sídlom: Gaštanová 2524/8, 924 01 Galanta, IČO: 55 521 282, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 01.09.2023
- Podpisový vzor konateľa Patrik Nagy
Dátum doručenia: 01.09.2023
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 01.09.2023
- Zápisnica z MVZ z 26.07.2023
Dátum doručenia: 01.09.2023

Spoločnosť AMBROZIA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1328/T-Zbl, so sídlom: Dukelská 23, 920 01 Hlohovec, IČO: 34 123 369, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- príloha k účtovnej závierke
Dátum doručenia: 05.08.2002

Spoločnosť ARGAU s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49337/T-Zbl, so sídlom: Diakovce 1038, 925 81 Diakovce, IČO: 52 206 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť BINDRA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54501/T-Zbl, so sídlom: Gaštanová 2524/8, 924 01 Galanta, IČO: 55 495 095, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 01.09.2023
- Podpisový vzor konateľa Patrik Nagy
Dátum doručenia: 01.09.2023
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 01.09.2023
- Zápisnica z MVZ z 26.07.2023
Dátum doručenia: 01.09.2023

Spoločnosť BODO TRANSPED s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13385/T-Zbl, so sídlom: Golfový areál súp. č. 622, 906 07 Šajdíkove Humence, IČO: 36 248 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť CABESTA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54503/T-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 55 496 024, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 26.07.2023
Dátum doručenia: 01.09.2023
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 01.09.2023
- Podpisový vzor konateľa Patrik Nagy
Dátum doručenia: 01.09.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 01.09.2023

Spoločnosť Epta Capital s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45010/T-Zbl, so sídlom: Limbová 2652/18, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 534 189, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť Esport Academy s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52092/T-Zbl, so sídlom: Krížová 1243/21, 917 01 Trnava, IČO: 54 746 086, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 07/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za obdobie 07/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť F.G., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46437/T-Zbl, so sídlom: Veľké trávniky 2266/12, 909 01 Skalica, IČO: 35 705 973, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka k 31.12.2004
Dátum doručenia: 16.05.2005
- Zápisnica z valného zhromaždenia z 9.5.2005
Dátum doručenia: 16.05.2005
- Prezenčná listina z 9.5.2005
Dátum doručenia: 16.05.2005
- Pozvánka na valné zhromaždenie
Dátum doručenia: 16.05.2005

Spoločnosť FC Spartak, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10229/T-Zbl, so sídlom: Dolné bašty 14, 917 01 Trnava, IČO: 36 247 057, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 205/2023, Nz 21973/2023, NCRls 22600/2023
Dátum doručenia: 22.08.2023

Spoločnosť Felis s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52654/T-Zbl, so sídlom: Mikovíniho 19, 917 02 Trnava, IČO: 54 989 957, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 12/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť FEVAR s.r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29547/T-Zbl, so sídlom: Mlynská 309/15, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 703 233, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam majetku
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Zoznam prihlásených pohľadávok
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Konečná správa o priebehu likvidácie
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Účtovná závierka k 31.08.2023
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť First Company s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32893/T-Zbl, so sídlom: P. Jilemnického 727/15, 922 06 Veľké Kostoľany, IČO: 46 901 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť FOOD FARM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1009/T-Zbl, so sídlom: Piešťanská 3, 917 01 Trnava, IČO: 31 442 226, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Fresh Trade, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10555/T-Zbl, so sídlom: Benkova Potôň 1409, 930 36 Horná Potôň, IČO: 36 223 476, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť Gajdos Ventures s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49867/T-Zbl, so sídlom: Golfová 7932/12A, 921 01 Piešťany, IČO: 54 029 082, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť GOBLO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54475/T-Zbl, so sídlom: Lermontovova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 501 079, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 01.09.2023
- Zápisnica z MVZ z 26.07.2023
Dátum doručenia: 01.09.2023
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 01.09.2023
- Podpisový vzor konateľa Patrik Nagy
Dátum doručenia: 01.09.2023

Spoločnosť Chateau Krakovany s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26682/T-Zbl, so sídlom: Hoštáky 204/74, 922 02 Krakovany, IČO: 45 966 079, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 30.08.2023
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Listina prítomných na MVZ 30.08.2023
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť INTECMA Slovakia s.r.o. "v konkurze", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18685/T-Zbl, so sídlom: Vlárska 12, 917 01 Trnava, IČO: 36 613 452, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Reštančná správa
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť Juraj Ovečka, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40844/T-Zbl, so sídlom: Dr. Clementisa 1150/50, 909 01 Skalica, IČO: 51 081 237, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Kaprinai elektro mont s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54896/T-Zbl, so sídlom: Cintorínská 94/16, 925 05 Vozokany, IČO: 55 703 275, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.09.2023

Spoločnosť LORIAN´S, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18843/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 5933/84, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 660 175, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 14.08.2023
Dátum doručenia: 31.08.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 31.08.2023

Spoločnosť LP Safety group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36205/T-Zbl, so sídlom: Stará Gala 175, 930 34 Holice, IČO: 48 095 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť M.I.R.I. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54898/T-Zbl, so sídlom: Jasná ulica 501/24, 929 01 Veľké Dvorníky, IČO: 55 710 174, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 31.08.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 31.08.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 31.08.2023
- Podpisový vzor konateľa Mgr. Eva Kmeťová-Kariková
Dátum doručenia: 31.08.2023

Spoločnosť MYNOR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23883/T-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 730/21, 905 01 Senica, IČO: 44 781 466, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Novo Health s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48512/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 106, 919 26 Zavar, IČO: 53 538 242, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť OpenHeart Company s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45810/T-Zbl, so sídlom: Kornela Mahra 7882/6, 917 08 Trnava, IČO: 52 820 092, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Zeleneč, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 188/T-Zbl, so sídlom: Družstevná 716/40, 919 21 Zeleneč, IČO: 31 103 227, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie stanov
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť PRAGA Cars s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27367/T-Zbl, so sídlom: Orechová Potôň 2103, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 45 378 304, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť REMARCO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20553/T-Zbl, so sídlom: A. Žarnova 13, 917 02 Trnava, IČO: 36 824 992, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť RIVOREX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18985/T-Zbl, so sídlom: Coburgova 82/A, 917 02 Trnava, IČO: 36 674 656, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 73/T-Zbl, so sídlom: Sobotište 70, Sobotište, IČO: 31 106 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť SEVERSKÉ CENTRUM, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54611/T-Zbl, so sídlom: Ulica Bradlanská 3842/18, 917 01 Trnava, IČO: 48 093 483, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť SMART Home Services s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51207/T-Zbl, so sídlom: Budovateľská 7194, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 53 468 040, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť SMART Home Simple s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39415/T-Zbl, so sídlom: Budovateľská 7194, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 764 098, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť TIVAL Renovation s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52161/T-Zbl, so sídlom: Mierovo 10, 930 41 Mierovo, IČO: 54 761 514, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 4.9.2023
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 04.09.2023

Spoločnosť TIVAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53457/T-Zbl, so sídlom: Mierovo 10, 930 41 Mierovo, IČO: 52 623 149, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 4.9.2023
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 04.09.2023

Spoločnosť TIVAL Stav s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53754/T-Zbl, so sídlom: Mierovo 10, 930 41 Mierovo, IČO: 53 789 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 4.9.2023
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Spoločenská zmluva - úplné znenie
Dátum doručenia: 04.09.2023

Spoločnosť TopToma, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28929/T-Zbl, so sídlom: Budovateľská 7194, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46 545 883, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť WEDDINX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26320/T-Zbl, so sídlom: Jána Hlubíka 15/1372, 917 01 Trnava, IČO: 45 893 918, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa Jana Šuplatová
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Zápisnica z VZ z 23.08.2023
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť WINTERSHOP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51578/T-Zbl, so sídlom: Poľná 2801/20, 924 01 Galanta, IČO: 54 551 773, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť ZaFliz, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48913/T-Zbl, so sídlom: Benkova Potôň 22, 930 36 Horná Potôň, IČO: 53 702 468, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 21.08.2023
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Listina prítomných na VZ 21.08.2023
Dátum doručenia: 30.08.2023
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 30.08.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1