Obchodný vestník 173/2023 Zbierka listín Deň vydania: 11.09.2023
R105374
Okresný súd Trenčín - Zbierka listín

Spoločnosť 3net Networks s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36293/R-Zbl, so sídlom: Bernolákova 711/6, 958 01 Partizánske, IČO: 51 580 152, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť 7media s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17865/R-Zbl, so sídlom: Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza, IČO: 36 783 978, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 07.06.2023
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 07.06.2023

Spoločnosť A4 economy s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29858/R-Zbl, so sídlom: Lodná ul. 4657/2A, 945 01 Komárno, IČO: 47 595 353, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 19.07.2023
- Licencia záchranár
Dátum doručenia: 19.07.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 19.07.2023

Spoločnosť ACCORD, a.s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 148/R-Zbl, so sídlom: Železničná 3372/10A, 911 01 Trenčín, IČO: 17 056 373, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 05/2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Bassizm festival, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44308/R-Zbl, so sídlom: Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 945 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ + prezenčná listina
Dátum doručenia: 11.08.2023

Spoločnosť Deliimpuls spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1062/R-Zbl, so sídlom: Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 34 138 552, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 06.07.2023
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 06.07.2023
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 06.07.2023

Spoločnosť DMSTOP, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45547/R-Zbl, so sídlom: Pružina 530, 018 22 Pružina, IČO: 55 611 249, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 18.07.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 18.07.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 18.07.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 18.07.2023

Spoločnosť EDISON, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14817/R-Zbl, so sídlom: Brnianska 2344, 911 05 Trenčín, IČO: 36 337 170, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.06.2023

Spoločnosť ENVIDEM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42055/R-Zbl, so sídlom: Soblahovská 1118/63, 911 01 Trenčín, IČO: 53 813 464, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 26.05.2023
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 26.05.2023
- Živnostenský list
Dátum doručenia: 26.05.2023

Spoločnosť Etralex s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45550/R-Zbl, so sídlom: Adamovce 330, 913 05 Adamovské Kochanovce, IČO: 55 586 309, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 19.07.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 19.07.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 19.07.2023

Spoločnosť EX - FIN Slovakia Plus s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33219/R-Zbl, so sídlom: Záhumenská 1806/3, 911 01 Trenčín, IČO: 50 367 625, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 05.06.2023
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 05.06.2023
- Potvrdenie o ukončení podnikania
Dátum doručenia: 05.06.2023
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 05.06.2023

Spoločnosť Foxtra s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41369/R-Zbl, so sídlom: I.Olbrachta 7749/9B, 911 01 Trenčín, IČO: 53 578 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 20.06.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 20.06.2023

Spoločnosť GENERAL Machinery spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23991/R-Zbl, so sídlom: Mestečko 16, 020 52 Mestečko, IČO: 46 004 459, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 07.06.2023
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 07.06.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 07.06.2023

Spoločnosť Groupe Atlantic Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39645/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 48 263 729, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 02.06.2023
- Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 02.06.2023

Spoločnosť HIGA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 567/R-Zbl, so sídlom: Bratislavská 121, 911 05 Trenčín, IČO: 34 118 209, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ 1.
Dátum doručenia: 01.06.2023
- Zápisnica z VZ 2.
Dátum doručenia: 01.06.2023
- Auditorska správa
Dátum doručenia: 01.06.2023
- Zmluva o zlúčení
Dátum doručenia: 01.06.2023
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 01.06.2023
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 01.06.2023

Spoločnosť iCafeTN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45652/R-Zbl, so sídlom: Skalka nad Váhom 62, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO: 55 652 867, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 09.08.2023

Spoločnosť INJECTA, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10654/R-Zbl, so sídlom: Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 44 266 995, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Investment cooperative, družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10152/R-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 55 426 174, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Stanovy družstva
Dátum doručenia: 04.05.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 04.05.2023
- Notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi družstva
Dátum doručenia: 04.05.2023
- Podpisový vzor 1.
Dátum doručenia: 04.05.2023
- Podpisový vzor 2.
Dátum doručenia: 04.05.2023
- Podpisový vzor 3.
Dátum doručenia: 04.05.2023

Spoločnosť JurajBuček s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43559/R-Zbl, so sídlom: Zlatovská 2187/21, 911 05 Trenčín, IČO: 54 558 875, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 23.06.2023
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.06.2023
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 23.06.2023

Spoločnosť KOZÁK - RZ, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32243/R-Zbl, so sídlom: Dolná Breznica 245, 020 61 Dolná Breznica, IČO: 50 051 164, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 26.06.2023
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 26.06.2023

Spoločnosť Kozmetický salón GRACIA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22675/R-Zbl, so sídlom: Počarová 43, 018 15 Prečín, IČO: 45 396 388, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Let's Go s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45548/R-Zbl, so sídlom: Veľkomoravská 1176/60, 911 05 Trenčín, IČO: 55 592 392, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 20.07.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.07.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 20.07.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 20.07.2023

Spoločnosť LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co, a.s. skr. forma LEVAGRI & Co, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10093/R-Zbl, so sídlom: Hlavná 1, 911 05 Trenčín, IČO: 36 302 635, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Manory, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45465/R-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 1267/2, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČO: 55 531 792, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 13.06.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 13.06.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 13.06.2023
- Podpisový vzor konateľa 1.
Dátum doručenia: 13.06.2023
- Podpisový vzor konateľa 2.
Dátum doručenia: 13.06.2023

Spoločnosť Medicor Corpus, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23377/R-Zbl, so sídlom: Diviaky nad Nitricou 88, 972 25 Diviaky nad Nitricou, IČO: 45 654 484, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 15.06.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 27.04.2023
- Zakladatelská listina
Dátum doručenia: 27.04.2023

Spoločnosť Mesol s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45658/R-Zbl, so sídlom: Moravská 13, 020 01 Púchov, IČO: 55 334 318, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 04.08.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 04.08.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 04.08.2023

Spoločnosť MIKUŠ SECURITY, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29849/R-Zbl, so sídlom: Halalovka 7863/61B, 911 08 Trenčín, IČO: 47 253 118, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.06.2023
- Licencia - Odborná príprava a poradenstvo
Dátum doručenia: 21.06.2023

Spoločnosť MonToy s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38649/R-Zbl, so sídlom: Záriečie 108, 020 52 Záriečie, IČO: 51 108 127, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 27.06.2023

Spoločnosť MPS Invest s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45458/R-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 319/32, 972 71 Nováky, IČO: 55 531 997, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 11.06.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 11.06.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 11.06.2023
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 11.06.2023

Spoločnosť Mykola Ilichuk s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45651/R-Zbl, so sídlom: Halalovka 2389/10, 911 08 Trenčín, IČO: 55 612 598, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č. 1
Dátum doručenia: 15.08.2023
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 25.07.2023
- Osvedčenie o živnostesnkom oprávnení
Dátum doručenia: 25.07.2023

Spoločnosť myStory s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41768/R-Zbl, so sídlom: Pod kaštieľom 636/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 50 705 059, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť NOPE TRADE N s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21358/R-Zbl, so sídlom: Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, IČO: 44 615 698, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 26.06.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 26.06.2023

Spoločnosť OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35766/R-Zbl, so sídlom: Šútovce 39, 972 01 Šútovce, IČO: 51 254 212, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť PANAS Tools s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26827/R-Zbl, so sídlom: Hradište 371, 958 54 Hradište, IČO: 46 813 713, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť PARKITECT GROUP SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45648/R-Zbl, so sídlom: Janka Palu 49/14, 914 41 Nemšová, IČO: 55 630 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 18.08.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 02.08.2023
- Podpisový vzor - Josef Gyrcman
Dátum doručenia: 02.08.2023
- Podpisový vzor - Ing. Róbert Prno, MSc.
Dátum doručenia: 02.08.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.08.2023

Spoločnosť Patria I., spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1830/R-Zbl, so sídlom: Vápenická 8, 971 01 Prievidza, IČO: 30 223 563, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Poľnopotreby-Salaj s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45582/R-Zbl, so sídlom: Farská 1042, 018 61 Beluša, IČO: 55 619 380, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 21.07.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 21.07.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 21.07.2023
- Podpisový vzor konateľa 1.
Dátum doručenia: 21.07.2023
- Podpisový vzor konateľa 2.
Dátum doručenia: 21.07.2023
- Podpisový vzor prokuristu 1.
Dátum doručenia: 21.07.2023
- Podpisový vzor prokuristu 2.
Dátum doručenia: 21.07.2023

Spoločnosť PROFAKT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18374/R-Zbl, so sídlom: Komenského 408/3, 972 31 Ráztočno, IČO: 36 848 808, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 16.06.2023

Spoločnosť RA-VA MEDIA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45483/R-Zbl, so sídlom: J. Kráľa 1270/83, 020 01 Púchov, IČO: 55 539 564, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 13.06.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 13.06.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 13.06.2023
- Podpisový vzor konateľa 1.
Dátum doručenia: 13.06.2023
- Podpisový vzor konateľa 2.
Dátum doručenia: 13.06.2023

Spoločnosť ROYAL PETS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37346/R-Zbl, so sídlom: Nábrežie sv. Cyrila 179/18, 971 01 Prievidza, IČO: 52 058 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 28.06.2023
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 28.06.2023

Spoločnosť S.O.G. INVEST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45665/R-Zbl, so sídlom: Jesenského 596/30, 911 01 Trenčín, IČO: 55 677 088, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 134/2023, NZ 21812/2023
Dátum doručenia: 17.08.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 17.08.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 17.08.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 17.08.2023

Spoločnosť Scaffolding system s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45661/R-Zbl, so sídlom: Diviaky nad Nitricou 44, 972 25 Diviaky nad Nitricou, IČO: 55 551 220, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 22.06.2023
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 22.06.2023
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 22.06.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 22.06.2023

Spoločnosť SKAILOP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45484/R-Zbl, so sídlom: Ulica M. Rázusa 30883/38, 971 01 Prievidza, IČO: 55 531 474, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 09.06.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 09.06.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 09.06.2023

Spoločnosť Smart Brands s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45485/R-Zbl, so sídlom: M. Mišíka 396/1, 971 01 Prievidza, IČO: 55 546 820, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum doručenia: 16.06.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Dátum doručenia: 16.06.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 16.06.2023

Spoločnosť Sparetronics s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43777/R-Zbl, so sídlom: J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 53 046 714, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 22.05.2023
- Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia
Dátum doručenia: 22.05.2023

Spoločnosť SSL Laser s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18947/R-Zbl, so sídlom: Kostolné 25, 916 13 Kostolné, IČO: 34 126 431, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 26.06.2023

Spoločnosť STAROŽITNOSTI ROZMARÍN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24942/R-Zbl, so sídlom: Trenčianske Jastrabie 478, 913 22 Trenčianske Jastrabie, IČO: 45 670 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 18.05.2023
- Podpisový vzor prokuristu
Dátum doručenia: 18.05.2023

Spoločnosť TATRA DEFENCE SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34330/R-Zbl, so sídlom: Kasárenská 8, 911 05 Trenčín, IČO: 50 755 749, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť TK Účtovníctvo, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28978/R-Zbl, so sídlom: Nová Bošáca 133, 913 08 Nová Bošáca, IČO: 47 431 105, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť V&K BAU s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42137/R-Zbl, so sídlom: Belá 1956/6, 911 01 Trenčín, IČO: 53 889 266, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 18.07.2023
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 18.07.2023
- Osvedčenie o ŽO
Dátum doručenia: 18.07.2023

Spoločnosť Valicare s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16544/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska Turná 2811, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 36 352 292, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť VELOPORTAL STORES s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40765/R-Zbl, so sídlom: M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza, IČO: 53 329 139, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.06.2023
- Úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 14.06.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1