Obchodný vestník 173/2023 Zbierka listín Deň vydania: 11.09.2023
R105373
Okresný súd Žilina - Zbierka listín

Spoločnosť ACTIVELAB s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73973/L-Zbl, so sídlom: Za kalváriou 667/18, 029 42 Bobrov, IČO: 52 896 170, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť ADMINA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 58450/L-Zbl, so sídlom: J. Alexyho 5722/4, 036 01 Martin, IČO: 46 863 575, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť ALWEA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54524/L-Zbl, so sídlom: Ižipovce 87, 032 23 Ižipovce, IČO: 46 119 884, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ALWEA_s.r.o._osvedcenie_46119884_-_21.08.2023_14_27_35_-_21.08.2023_14_28_01.asice
Dátum doručenia: 22.08.2023
- RJS.asice
Dátum doručenia: 22.08.2023

Spoločnosť AquaCrystal, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14728/L-Zbl, so sídlom: Jánošíková 264, 010 01 Žilina, IČO: 36 416 509, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Arinox s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76047/L-Zbl, so sídlom: Krušetnica 247, 029 54 Krušetnica, IČO: 53 451 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť B&K Media s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70663/L-Zbl, so sídlom: Poluvsie 75, 013 13 Rajecké Teplice, IČO: 51 863 448, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie 44CR 19/2022-28 zo dňa 26.07.2023 o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť Danubius Rotner Gas SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64718/L-Zbl, so sídlom: Makovického 8567/3A, 010 01 Žilina, IČO: 44 680 970, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie 26CbR 66/2022-16 zo dňa 26.07.2023 o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť DeTekTív, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57009/L-Zbl, so sídlom: Svätý Kríž 304, 032 11 Svätý Kríž, IČO: 46 753 893, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť FF wisdom s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83006/L-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 4845/93, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 55 717 969, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona.asice
Dátum doručenia: 28.08.2023

Spoločnosť HAIR Salon23, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75570/L-Zbl, so sídlom: Klačno 2211/41, 034 01 Ružomberok, IČO: 45 261 512, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie 26CbR 80/2022-22 zo dňa 26.07.2023 o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť KNZ, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73597/L-Zbl, so sídlom: Horný Hričov 154, 013 42 Horný Hričov, IČO: 52 746 054, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť LAMA Plus Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13856/L-Zbl, so sídlom: Turzovka 554, 023 54 Turzovka, IČO: 36 408 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 03/2022 - 02/2023 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť LAMAS - vonkajšie hliníkové žalúzie s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 74383/L-Zbl, so sídlom: Ružová 533/5, 029 01 Námestovo, IČO: 52 991 610, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť LPA STAV s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75685/L-Zbl, so sídlom: Turie 182, 013 12 Turie, IČO: 53 332 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť LUMIZA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 66735/L-Zbl, so sídlom: Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 47 443 430, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76723/L-Zbl, so sídlom: Námestovo 1304, 029 01 Námestovo, IČO: 53 460 456, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor_Küchlin.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť MINICO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83007/L-Zbl, so sídlom: Švermov rad 88/5, 976 81 Podbrezová, IČO: 55 718 086, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 29.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona.asice
Dátum doručenia: 29.08.2023
- Podpisový vzor konateľa, ktorým sa preukazuje podpis oprávnenej osoby, ktorá bude konať v mene spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 29.08.2023

Spoločnosť MITREX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67712/L-Zbl, so sídlom: Námestie Ľudovíta Fullu 8384/25, 010 08 Žilina, IČO: 50 867 661, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť MUDr. Mária Urbanová, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65139/L-Zbl, so sídlom: Do Hrbov 466/23, 013 02 Gbeľany, IČO: 50 210 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť MUDr. Zuzana Váňová - dermatológ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18447/L-Zbl, so sídlom: Smaragdová 8/993, 010 09 Žilina-Bytčica, IČO: 36 718 726, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť NEOGRAFIA, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 181/L-Zbl, so sídlom: Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa, IČO: 31 597 912, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť OMZ s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83008/L-Zbl, so sídlom: Kopčianska 3756/10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 55 674 003, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 16.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona.asice
Dátum doručenia: 16.08.2023
- Podpisový vzor konateľa, ktorým sa preukazuje podpis oprávnenej osoby, ktorá bude konať v mene spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 16.08.2023

Spoločnosť PeRiJu s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 69994/L-Zbl, so sídlom: Východná 464, 032 32 Východná, IČO: 51 680 661, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť PIŤO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57725/L-Zbl, so sídlom: Námestie Sv. Jána Bosca 152/15, 010 04 Žilina, IČO: 46 873 368, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Pohrebné služby Bobuľová, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 68279/L-Zbl, so sídlom: Vojtecha Spanyola 2122/28, 010 01 Žilina, IČO: 51 026 473, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť PUBLIC IMPEX SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52387/L-Zbl, so sídlom: Horelica 250, 022 01 Čadca, IČO: 36 267 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie 26CbR 82/2022-21 zo dňa 26.07.2023 o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť PUBLIC VISION s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 56272/L-Zbl, so sídlom: Juraja Fándlyho 2199/22, 010 01 Žilina, IČO: 46 582 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť REDUL - SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51299/L-Zbl, so sídlom: Dlhé Pole 484, 013 32 Dlhé Pole, IČO: 44 760 281, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Sirius Capital s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 70742/L-Zbl, so sídlom: Komenského 499, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 51 889 412, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesnie 26CbR 50/2022-19 zo dňa 26.07.2023 o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť SoluAir s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63209/L-Zbl, so sídlom: Partizánska 378/85, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 48 027 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť SPARGO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53053/L-Zbl, so sídlom: Antona Bernoláka 2180/56, 010 01 Žilina, IČO: 45 581 096, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57907/L-Zbl, so sídlom: Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, IČO: 46 931 317, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť SPS - SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 61143/L-Zbl, so sídlom: Červeňanského 563/36, 014 01 Bytča, IČO: 47 572 353, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť STAMINA.MT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63953/L-Zbl, so sídlom: Pribinova 299/31, 036 01 Martin, IČO: 48 199 567, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Tenis manager group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 65518/L-Zbl, so sídlom: Jánošíkova 264, 010 01 Žilina, IČO: 46 671 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- uznesenie 26CbR 76/2022-19 zo dňa 26.07.2023 o zrušení spoločnosti
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť VILMEX, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73469/L-Zbl, so sídlom: SNP 250, 013 05 Belá, IČO: 52 749 550, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť VÝVOJ Martin, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10119/L-Zbl, so sídlom: Komenského 19, 036 01 Martin, IČO: 36 381 829, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť ZEVANA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 64835/L-Zbl, so sídlom: Na Skotni 247/3, 013 02 Nededza, IČO: 50 074 997, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1