Obchodný vestník 173/2023 Zbierka listín Deň vydania: 11.09.2023
R105372
Mestský súd Košice - Zbierka listín

Spoločnosť Agros, s.r.o. Gemerská Panica, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5167/V-Zbl, so sídlom: Gemerská Panica 316, 980 46 Gemerská Panica, IČO: 31 696 155, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Alfa Swap Guard s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55695/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 55 125 395, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 12/2022 - 12/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť ASERTIV MANAGEMENT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51106/V-Zbl, so sídlom: Holubyho 12, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 53 643 470, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Podpisový vzor konateľa - K. T..asice
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť ASUAN a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1437/V-Zbl, so sídlom: Magnezitárska 5, 040 13 Košice, IČO: 36 594 377, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť B.A.Orion s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57626/V-Zbl, so sídlom: Zakarpatská 3811/19, 048 01 Rožňava, IČO: 55 699 839, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť Bolge - IT NordNetvark s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57624/V-Zbl, so sídlom: Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 696 376, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť BVT systems s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35396/V-Zbl, so sídlom: Vyšná Kamenica 98, 044 45 Vyšná Kamenica, IČO: 47 699 230, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Osvedčenie o živnostenskom podnikaní.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023

Spoločnosť David Transport s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57622/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 55 712 282, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť DOBSCHAU s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40505/V-Zbl, so sídlom: SNP 554, 049 25 Dobšiná, IČO: 50 656 643, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Uznesenie mestského zastupiteľstva.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023

Spoločnosť DOPIRAK FORCE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44399/V-Zbl, so sídlom: DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 834 391, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho VZ.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť DVS Trade, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28747/V-Zbl, so sídlom: Krivá 7, 040 01 Košice, IČO: 46 438 050, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 33CbR/72/2020-10
Dátum doručenia: 17.08.2023
- Uznesenie Mestského súdu Košice sp. zn.: 33CbR/72/2020-25
Dátum doručenia: 17.08.2023
- Potvrdenie o vykonaní zápisu
Dátum doručenia: 17.08.2023

Spoločnosť EASTT GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57390/V-Zbl, so sídlom: Čučmianska dlhá 1517/26, 048 01 Rožňava, IČO: 55 616 003, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Vyhlásenie správcu vkladu.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Vyhlásenie o prevzatí záväzku 1.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Vyhlásenie o prevzatí záväzku 2.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť Einteriers s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21613/V-Zbl, so sídlom: Sadová 777/12A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44 080 956, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ .pdf
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.pdf
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Dodatok k spol. zmluve.pdf
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Spoločenská zmluva.pdf
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť ETM Bohemia spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53049/V-Zbl, so sídlom: Jasenov 128, 073 01 Jasenov, IČO: 54 259 894, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť ewec s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46616/V-Zbl, so sídlom: Markušova 7, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 52 480 194, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.pdf.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť Exploit Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51031/V-Zbl, so sídlom: Jantárová 30, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 53 601 483, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Potvrdenie o ustanovení do funkcie konateľa a podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023

Spoločnosť FinOn, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1806/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 1407/6, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 35 863 749, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor členov predstavenstva: - Ing. Radoslav Štefančík; Ing. Martin Baláž
Dátum doručenia: 27.06.2003

Spoločnosť FinOn, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1806/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 1407/6, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 35 863 749, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Notárska zápisnica N 237/2003, Nz 23734/2003 - Zakladateľská zmluva; Stanovy
Dátum doručenia: 27.06.2003
- Podpisový vzor členov dozornej rady: - Gabriela Sobanská; Ing. Radovan Bodonský; Ing. Pavol Šperka
Dátum doručenia: 27.06.2003
- Notárska zápisnica N 67/2006, Nz 30975/2006, NCRls 30912/2006 - o priebehu MVZ z 09.08.2006
Dátum doručenia: 10.08.2006
- Notárska zápisnica N 310/2008; Nz 33309/2008, NCRls 32971/2008 - Osvedčenie priebehu zasadnutia MVZ
Dátum doručenia: 13.08.2008

Spoločnosť Fit-ko s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57620/V-Zbl, so sídlom: Jána Francisciho 782/40, 054 01 Levoča, IČO: 55 698 948, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť FOBros s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52032/V-Zbl, so sídlom: Na Polianku 2113/25, 040 18 Košice - mestská časť Krásna, IČO: 45 522 499, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Fornas s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42999/V-Zbl, so sídlom: Krosnianska 61, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 51 288 818, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť GONSER spol. s r.o., Trebišov, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10561/V-Zbl, so sídlom: Orechová 200, 075 01 Trebišov, IČO: 36 186 554, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť InnoSys s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57623/V-Zbl, so sídlom: Floriánska 3445/41, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 717 861, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť Kardiocentrum AGEL a.s., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52279/V-Zbl, so sídlom: Lúčna 57, 040 15 Košice - mestská časť Šaca, IČO: 54 042 143, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Stanovy a.s..asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Podpisový vzor člena predstavenstva.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Podpisový vzor 2.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Podpisový vzor 3.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Podpisový vzor 4.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Podpisový vzor 5.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Zápisnica z MVZ - rozhodnutie o zmene právnej formy.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť KESKO MOBILE s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38416/V-Zbl, so sídlom: Šafárikova 4, 048 01 Rožňava, IČO: 50 139 363, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápis z VZ.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Podpisový vzor likvidátora.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Zápisnica o úschove peňazí z 17.8.2023.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť KUBO MALINA International, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38295/V-Zbl, so sídlom: Za Kaštieľom 1328/6, 053 11 Smižany, IČO: 50 092 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Osvedčenie - 23.08.2023.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Potvrdenie o ukončení podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť Kurýr .Transport s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51068/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 53 626 630, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť L&K s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43457/V-Zbl, so sídlom: Centrum I. 922/25, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51 475 677, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť LAZY družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 1511/V-Zbl, so sídlom: Tajovského 17, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 653 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z členskej schôdze.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť M&T-building Rožňava s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57554/V-Zbl, so sídlom: Kyjevská 1878/6, 048 01 Rožňava, IČO: 55 701 248, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť Markstep s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57528/V-Zbl, so sídlom: Jenisejská 45A, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 55 690 394, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť MB Domain KE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57618/V-Zbl, so sídlom: Bauerova 1205/7, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 55 692 630, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Osvedčenie o ŽO21082023.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť MB Domain Spot s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57550/V-Zbl, so sídlom: Bauerova 1205/7, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 55 692 664, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť MEDIMA - EU s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14850/V-Zbl, so sídlom: Kostolná 28, 040 01 Košice, IČO: 36 578 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť Medistone s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57036/V-Zbl, so sídlom: Klimkovičova 3151/37, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 55 527 132, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023

Spoločnosť MMAX- Support, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57573/V-Zbl, so sídlom: Osloboditeľov 297, 049 41 Krásnohorské Podhradie, IČO: 55 670 784, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Dodatok č. 1 k Zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Úradný záznam OÚ Rožňava - 21.08.2023.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Vyhlásenie správcu vkladu.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť MONOL SK, spol. s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47310/V-Zbl, so sídlom: Werferova 3782/6, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 52 667 642, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023

Spoločnosť PLODOOVOČ - CONTEXO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13630/V-Zbl, so sídlom: Močarianska 16, 071 01 Michalovce, IČO: 36 217 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Notárska zápisnica.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť PROPELLER s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46012/V-Zbl, so sídlom: Mlynská 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 286 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť QALA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57543/V-Zbl, so sídlom: Ulica Zelená stráň 1983/8, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves, IČO: 55 680 836, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť ROBOSTAV, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57549/V-Zbl, so sídlom: Smolnícka Huta 87, 055 65 Smolnícka Huta, IČO: 55 661 238, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť ROSENBERG - SLOVAKIA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6939/V-Zbl, so sídlom: Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO: 31 716 369, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Slovakia STAR Building s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50913/V-Zbl, so sídlom: Južná trieda 4B, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 53 590 350, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa - Boichuk.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa - Kolesnik.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa - Kvik.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa - Paparyha.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa - Pilts.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa - Poliak.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa - Voloshchuk.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Plnomocenstvo - Boichuk.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Plnomocenstvo - Kolesnik.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Plnomocenstvo - Kvik.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Plnomocenstvo - Paparyha.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Plnomocenstvo - Pilts.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Plnomocenstvo - Poliak.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Plnomocenstvo - Voloshchuk.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Generálna plná moc.asice
Dátum doručenia: 31.08.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Generálna plná moc - A. Kolesnik.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Generálna plná moc.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023

Spoločnosť SSI ARC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57621/V-Zbl, so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice - mestská časť Juh, IČO: 55 607 675, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Podpisové vzory konateľov.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť SurvVia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57551/V-Zbl, so sídlom: Ulica Zelená stráň 1983/9, 040 14 Košice - mestská časť Košická Nová Ves, IČO: 55 696 121, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť SWEP Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20576/V-Zbl, so sídlom: Industrial park Kechnec, Kechnec 288, 044 58 Seňa, IČO: 35 948 566, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť tgb s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57617/V-Zbl, so sídlom: Krosnianska 93, 040 22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 55 709 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť TIPO DEVELOPMENT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50565/V-Zbl, so sídlom: Zlatá Idka 271, 044 61 Zlatá Idka, IČO: 53 520 866, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- SZ.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť TOP STAR LOGISTIC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51475/V-Zbl, so sídlom: Holubyho 12, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 53 649 788, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Podpisový vzor konateľa - K. T..asice
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť UMYJEME TOP SNV s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 55560/V-Zbl, so sídlom: Pavlovova 2340/3, 058 01 Poprad, IČO: 53 300 661, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Vyhlásenia konateľov a podpisové vzory - 2x.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť UOL Účtovníctvo Košice s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44938/V-Zbl, so sídlom: Komenského 1086/5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 013 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina v úplnom znení po zmenách.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 04.09.2023

Spoločnosť VENERG, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24639/V-Zbl, so sídlom: Skladná 6, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 45 282 897, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32K/31/2022
Dátum doručenia: 17.08.2023
- Potvrdenie o vykonaní zápisu
Dátum doručenia: 17.08.2023

Spoločnosť VM-STONE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 57619/V-Zbl, so sídlom: Chrasť nad Hornádom 155, 053 63 Chrasť nad Hornádom, IČO: 55 704 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Osvedčenie o ŽO.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť WD SERVIS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26013/V-Zbl, so sídlom: Textilná 4, 040 01 Košice, IČO: 45 593 434, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Webasto Thermo & Comfort Slovakia s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9791/V-Zbl, so sídlom: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 36 178 268, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 07/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 07/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť x-trade eu s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42576/V-Zbl, so sídlom: Rázusova 49, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50 418 718, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 9CbR/65/2021-11
Dátum doručenia: 17.08.2023
- Uznesenie Mestského súdu Košice sp. zn.: 9CbR/65/2021-25
Dátum doručenia: 17.08.2023
- Potvrdenie o vykonaní zápisu
Dátum doručenia: 17.08.2023

Spoločnosť yakup s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48757/V-Zbl, so sídlom: Okružná 347/30, 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 53 034 350, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 11/2022 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 11/2022 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1