Obchodný vestník 173/2023 Zbierka listín Deň vydania: 11.09.2023
R105371
Okresný súd Banská Bystrica - Zbierka listín

Spoločnosť ADERIOS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47048/S-Zbl, so sídlom: Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 55 657 591, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 03.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 03.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 03.08.2023
- ADERIOS_podpisovy_vzor.asice
Dátum doručenia: 03.08.2023
- ADERIOS_VJS.asice
Dátum doručenia: 03.08.2023
- ADERIOS_Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- ADERIOS_podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- ADERIOS_RJS.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť AGED ANGEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46950/S-Zbl, so sídlom: Parková 45, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 55 639 453, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.07.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 25.07.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 25.07.2023
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 25.07.2023
- PERINED_VJS.asice
Dátum doručenia: 25.07.2023
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 30.08.2023
- perined_RJS.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- perined_zaklad_listina.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť AM medica s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47170/S-Zbl, so sídlom: Dolné Plachtince 76, 991 24 Dolné Plachtince, IČO: 55 683 118, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 16.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 16.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 16.08.2023
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 16.08.2023

Spoločnosť Atlantic Export Company, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47061/S-Zbl, so sídlom: Tomášikova 1973/32, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 55 657 770, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ROZHODNUTIE_JEDINEHO_SPOLOCNIKA
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť BEGORA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46930/S-Zbl, so sídlom: Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 55 624 456, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 19.07.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.07.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 19.07.2023
- podpisovy_vzor.asice
Dátum doručenia: 19.07.2023
- BEGORA_VJS.asice
Dátum doručenia: 19.07.2023
- BEGORA_Rozhodnutie_jedineho_spolocnika.asice
Dátum doručenia: 29.08.2023
- B_podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 29.08.2023
- B_VJS.asice
Dátum doručenia: 29.08.2023

Spoločnosť COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 80/S-Zbl, so sídlom: Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina, IČO: 00 169 021, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1 - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1 - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1 - časť 3
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 2 - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 2 - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 2 - časť 3
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Výročná správa za rok 2022 - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Výročná správa za rok 2022 - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Výročná správa za rok 2022 - časť 3
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť DOPSYS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26222/S-Zbl, so sídlom: Tŕnie 174, 962 34 Tŕnie, IČO: 47 620 196, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť EGGS - Odbytová organizácia prvovýrobcov hydiny a vajec s.r.o. „v konkurze“, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14973/S-Zbl, so sídlom: Stredné Plachtince 219, 991 24 Stredné Plachtince, IČO: 44 242 778, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 2_Restancna_sprava_2K_23_2017.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť EKOMONT FVE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46948/S-Zbl, so sídlom: Msgr.V.Trstenského 1810/1, 028 01 Trstená, IČO: 55 613 136, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.07.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.07.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 24.07.2023
- vyhlásenie konateľa – podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 24.07.2023
- rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 29.08.2023
- úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 29.08.2023
- vyhlásenie konateľa-podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 29.08.2023

Spoločnosť Elektroprojektanti s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36374/S-Zbl, so sídlom: Braväcovo 82, 976 64 Beňuš, IČO: 52 291 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť EmNeL, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46963/S-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 55 630 294, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 26.07.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 26.07.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 26.07.2023
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 26.07.2023
- rmk499_2_rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- rmk499_3_úz zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023
- rmk499_3_osvedcenie.asice
Dátum doručenia: 30.08.2023

Spoločnosť EURO PRESTIGE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47216/S-Zbl, so sídlom: Banícka 703/16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 55 700 985, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť FAMA Development s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37640/S-Zbl, so sídlom: Podbeľová 10092/26, 960 01 Zvolen, IČO: 52 717 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť FEAT plus s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47215/S-Zbl, so sídlom: Rúbanisko III 2900/10, 984 03 Lučenec, IČO: 55 700 161, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 23.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 23.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 23.08.2023
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 23.08.2023

Spoločnosť Ferospol+ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25467/S-Zbl, so sídlom: Vígľaš 453, 962 02 Vígľaš, IČO: 47 513 535, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť GB protour s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46819/S-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 55 583 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rmk491_2_rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 15.08.2023
- rmk491_3_úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 15.08.2023
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 15.08.2023

Spoločnosť Gemerské žriedla, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3575/S-Zbl, so sídlom: Cesta Gemerských žriediel , 982 18 Tornaľa, IČO: 31 391 885, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9084/S-Zbl, so sídlom: Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36 624 942, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 04/2022 - 03/2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť GREMKOV, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20240/S-Zbl, so sídlom: Železničná 245, 050 01 Revúca, IČO: 46 187 855, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Hajtovky, s.r.o. „v konkurze“, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28966/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 486 174, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Restancna sprava_Hajtovky 05.09.2023.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť HOLAR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46582/S-Zbl, so sídlom: Tomášikova 1973/32, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 55 495 184, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.05.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 25.05.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 25.05.2023
- podpisovy_vzor.asice
Dátum doručenia: 25.05.2023
- Rozhodnutie_jedineho_spolocnika.asice
Dátum doručenia: 28.07.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 15.08.2023

Spoločnosť Investičné Holdingové Družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 529/S-Zbl, so sídlom: Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 744 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica z CS.asice
Dátum doručenia: 12.07.2023
- stanovy_UZ.asice
Dátum doručenia: 12.07.2023

Spoločnosť LANARTH MICHALOVCE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45758/S-Zbl, so sídlom: Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 962 986, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 4) Rozhodnutie jedineho spolocnika_Brenax.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- 5) Uplne znenie ZL_LANARTH MICHALOVCE.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- podpisovy vzor_Brenax_Daniel Klimt.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023

Spoločnosť Mendy s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25177/S-Zbl, so sídlom: Bardoňovo 441, 941 49 Bardoňovo, IČO: 47 445 084, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Za´pisnica VZ.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023

Spoločnosť MGK group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47164/S-Zbl, so sídlom: Drábsko 192, 976 53 Drábsko, IČO: 55 670 024, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 09.08.2023
- podpisovy-vzor-konatel
Dátum doručenia: 09.08.2023

Spoločnosť NATAL SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34190/S-Zbl, so sídlom: Hronská 3518/2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 653 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť NEBI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47167/S-Zbl, so sídlom: Železná Breznica 215, 962 34 Železná Breznica, IČO: 55 673 139, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 11.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 11.08.2023

Spoločnosť OSTROVID s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18477/S-Zbl, so sídlom: Na teplici 388/9, 976 37 Hrochoť, IČO: 45 613 702, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť SAFETRONICS ENERGY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47183/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 55 681 093, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.08.2023
- podpisový vzor konateľa - Mgr. Ondrej Vigaš.asice
Dátum doručenia: 20.08.2023
- podpisový vzor konateľa - Štefan Mamira.asice
Dátum doručenia: 20.08.2023

Spoločnosť SH COATING s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47186/S-Zbl, so sídlom: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 690 386, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 23.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 23.08.2023
- Podpisový vzor_Suchá.asice
Dátum doručenia: 23.08.2023
- Podpisový vzor_Suchý.asice
Dátum doručenia: 23.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 23.08.2023

Spoločnosť Taxi boys s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46951/S-Zbl, so sídlom: Werferova 3782/6, 040 11 Košice - mestská časť Juh, IČO: 55 639 518, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.07.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 25.07.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 25.07.2023
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 25.07.2023
- živnístenské osvedčenie
Dátum doručenia: 21.08.2023
- rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.08.2023
- Rozhodnutie_jedineho_spolocnika.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- ÚZ ZL.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 21.08.2023

Spoločnosť Trading Textil s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47207/S-Zbl, so sídlom: Muľa 88, 991 22 Muľa, IČO: 55 700 527, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 23.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 23.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 23.08.2023
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 23.08.2023

Spoločnosť Weisstech s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47214/S-Zbl, so sídlom: Bellušova 1041/8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 55 692 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 25.08.2023
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 25.08.2023

Spoločnosť WUSAM, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 281/S-Zbl, so sídlom: Buzulucká 3, 961 50 Zvolen, IČO: 31 630 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1