Obchodný vestník 173/2023 Zbierka listín Deň vydania: 11.09.2023
R105370
Mestský súd Bratislava III - Zbierka listín

Spoločnosť A&T system s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78041/B-Zbl, so sídlom: Heydukova 16, 811 08 Bratislava, IČO: 46 470 204, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc na vykonanie zápisu.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť ACDC spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 88615/B-Zbl, so sídlom: Tureň 562, 903 01 Tureň, IČO: 47 106 026, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť ACQUIRED s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 164860/B-Zbl, so sídlom: Drotárska cesta 7759/68, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 977 665, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 11/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za obdobie 11/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť ADOLIA, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4685/B-Zbl, so sídlom: Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 35 907 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- valne.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019
- listina.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Advokátska kancelária JUDr. Anna Hudáková, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92131/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 66, 821 08 Bratislava, IČO: 47 250 798, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Agropoistenie s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 87816/B-Zbl, so sídlom: Sartorisova 11, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 47 054 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019
- Zápisnica.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019

Spoločnosť Agrovia, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5852/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 427 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť AKAtech Immobilien s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 116580/B-Zbl, so sídlom: Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 575 240, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Aknomis s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 148306/B-Zbl, so sídlom: Mierová 29, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 297 946, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť ALGI, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20715/B-Zbl, so sídlom: Údernícka 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 777 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019
- podpis vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť ALUCOM, s.r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18244/B-Zbl, so sídlom: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 757 299, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PLNOMOCENSTVO pre právneho zástupcu.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť androiT, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79658/B-Zbl, so sídlom: Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 46 556 656, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť ANEKO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81878/B-Zbl, so sídlom: Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 46 699 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z Valneho zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019
- Podpisovy vzor konatela.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019
- Nove znenie spol.zmluvy.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019
- zapisnica z Valneho Zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Aquacity Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53535/B-Zbl, so sídlom: Panská 9 , 811 01 Bratislava, IČO: 44 268 343, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plna moc.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť ARIEL International, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12914/B-Zbl, so sídlom: Na Sitine 3490/37, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 35 706 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť ARMAPLAST spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17519/B-Zbl, so sídlom: Nobelova 15/1295, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 748 478, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Armorum, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14023/B-Zbl, so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 710 748, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Auto Moto Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83465/B-Zbl, so sídlom: Romanova 11, 851 02 Bratislava, IČO: 46 786 015, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plna moc.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť AUTOSERVIS - FOCUS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83192/B-Zbl, so sídlom: Vinohradnícka 3, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 46 779 418, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Ayin s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 73214/B-Zbl, so sídlom: Studená 5, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 178 082, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť B.E.M., a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1856/B-Zbl, so sídlom: Ventúrska 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35 752 467, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť BADAM CREATIVE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23339/B-Zbl, so sídlom: Kubániho 3630/5, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 804 840, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PM.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť BANADOR SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 60969/B-Zbl, so sídlom: Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 36 651 125, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 30.06.2023
- poverenie.asice
Dátum doručenia: 30.06.2023
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 30.06.2023

Spoločnosť BandH s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 129140/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 51 776 227, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť bau core s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82722/B-Zbl, so sídlom: Tekovská 19, 821 09 Bratislava, IČO: 46 760 369, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť BEELAS Group, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 75638/B-Zbl, so sídlom: Velehradská 34, 821 08 Bratislava, IČO: 46 328 912, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Belmon Trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67479/B-Zbl, so sídlom: Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 45 604 533, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť BENU SK 137, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 156546/B-Zbl, so sídlom: Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 54 076 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- VUC_povolenie_lekárenská starostlivosť.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť beon, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85010/B-Zbl, so sídlom: Dobrovského 7, 811 08 Bratislava, IČO: 46 842 748, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť BHF Environmental, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7974/B-Zbl, so sídlom: Dúbravská cesta 9, 842 37 Bratislava, IČO: 31 384 331, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby KRPZ-BA-B-32-041/2015-LIC
Dátum doručenia: 31.07.2015

Spoločnosť Bicykle u Mira s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77273/B-Zbl, so sídlom: Pod kalváriou 68/5, 906 37 Sološnica, IČO: 46 411 054, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplne znenie spoločenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Zápisnica z valného zhromáždenia.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Prezenčná listina z valného zhromáždenia.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť BIG stravovanie, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 86733/B-Zbl, so sídlom: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, IČO: 46 949 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2022 - 02/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2022 - 02/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť BL Finance, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53834/B-Zbl, so sídlom: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 44 307 683, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť BL Group, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83444/B-Zbl, so sídlom: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 46 793 160, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo_BL Group, s. r. o._02122019.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť BLUEMEDICAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 141940/B-Zbl, so sídlom: Belániková 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 729 893, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť BOBRIK SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85264/B-Zbl, so sídlom: Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava, IČO: 46 867 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť BS Development, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85592/B-Zbl, so sídlom: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46 915 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť BSP Sizar, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9531/B-Zbl, so sídlom: K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava, IČO: 31 401 813, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť BTS Technology, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47616/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 9 , 811 07 Bratislava, IČO: 36 824 682, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Business Success Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76263/B-Zbl, so sídlom: Nám. Biely Kríž 5, 831 02 Bratislava, IČO: 46 380 370, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť C Z L, spoločnosť s ručením obmedzeným, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15882/B-Zbl, so sídlom: Bagarova 24, 841 01 Bratislava, IČO: 35 731 362, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- spoločenská zmluva.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť CAFÉ FLORIAN, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 86031/B-Zbl, so sídlom: Pivovarská 1268, 900 61 Gajary, IČO: 46 935 169, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Centrum Montovaných Drevodomov s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 88811/B-Zbl, so sídlom: Hraničná 1728/18, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 104 198, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 19.12.2019
- Živnostenské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 19.12.2019

Spoločnosť CERRAD HOLDING s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 165580/B-Zbl, so sídlom: Prievozská 37, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 560 416, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 12/2022 - 12/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť CITY CORP REAL v. o. s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 2058/B-Zbl, so sídlom: Koprivnická 30, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 35 763 892, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 05/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 05/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť CNC Machining Slovakia k. s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 812/B-Zbl, so sídlom: Nádražná 34, 900 28 Ivánka pri Dunaji, IČO: 44 843 828, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam majetku.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Zoznam prihlásených pohľadávok.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Zoznam majetku.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. – organizačná zložka, reg. v oddieli: Po, vo vložke č: 3293/B-Zbl, so sídlom: Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 252 160, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie zriaďovateľa.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Výpis z OR zahraničnej osoby.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- ZL zahraničnej osoby.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť Communication Group, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5421/B-Zbl, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 388 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť CONNECT - ART s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15616/B-Zbl, so sídlom: Mlynské luhy 46, 821 05 Bratislava, IČO: 35 728 400, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PLNOMOCENSTVO - CONECT-ART s.r.o. - Lenka Jamrišková.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť CryptoDiggers s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 100330/B-Zbl, so sídlom: Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 47 879 726, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- VZ.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019
- Suhlas konatel.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019

Spoločnosť cyment Holding s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 159735/B-Zbl, so sídlom: Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 54 505 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 230905_Gesellschaftsvertrag_cyment_Holding_fin.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť DAMOS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18036/B-Zbl, so sídlom: Studienka 287, 908 75 Studienka, IČO: 35 754 664, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť DataTrend Services, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84157/B-Zbl, so sídlom: Vajnorská 142, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 832 408, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Delphia Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85345/B-Zbl, so sídlom: Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45 407 967, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo - Andrej Filanda.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť DEVIN POINT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 104482/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 48 181 498, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Uplne znenie spolocenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť DIAMETABOL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34153/B-Zbl, so sídlom: Bancíkovej 5, 821 03 Bratislava, IČO: 35 912 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť DIGMORE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81432/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 57, 811 08 Bratislava, IČO: 46 667 466, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Dr. Gabalec, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82830/B-Zbl, so sídlom: Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, IČO: 47 240 342, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Podpisový vzor konateľa spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť DUBRA TEC, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40181/B-Zbl, so sídlom: Čajkovského 5, 811 04 Bratislava, IČO: 36 291 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť EM&I (Slovakia) s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85121/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, IČO: 46 860 754, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 4._EM&I_(Slovakia)_Vyhlasenie konatela_schvalenie UZ 2022_Statement_of_Managing_Director_to_FS_31_12_2022.doc.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- 4._EM&I_(Slovakia)_Vyhlasenie konatela_schvalenie UZ 2022_Statement_of_Managing_Director_to_FS_31_12_2022.doc_Summary.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- 5._EM&I_(Slovakia)_Vyhlasenie konatela_schvalenie UZ 2023_Statement_of_Managing_Director_to_FS_31_07_2023.doc.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- 5._EM&I_(Slovakia)_Vyhlasenie konatela_schvalenie UZ 2023_Statement_of_Managing_Director_to_FS_31_07_2023.doc_Summary.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- 11._EM&I_Slovakia_-_Plnomocenstvo_Power_of_Attorney_-_2022.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- 12._EM&I_Slovakia - Plnomocenstvo_likvidator.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť ENKORE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 124786/B-Zbl, so sídlom: Komárovská 61, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 51 262 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť ESTON, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83105/B-Zbl, so sídlom: Jakubovo námestie 1, 811 09 Bratislava - Staré mesto, IČO: 46 775 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť ETAP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92160/B-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 47 430 702, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie o zmene konateľa.asice
Dátum doručenia: 19.12.2019
- podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 19.12.2019

Spoločnosť Eurofinanztreuhand s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76372/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 46 363 203, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Eurovea byty, s. r. o., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6608/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 957 414, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť FISHNAJ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29419/B-Zbl, so sídlom: Pri starej prachárni 4, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 863 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- nove znenie ZL.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Forte P, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21545/B-Zbl, so sídlom: Sibírska 5, 831 02 Bratislava, IČO: 35 786 477, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PLNOMOCENSTVO pre právneho zástupcu.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť FOUR A, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15487/B-Zbl, so sídlom: Súmračná 27, 821 02 Bratislava, IČO: 35 726 946, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť FRAM consulting s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80531/B-Zbl, so sídlom: Panónska cesta 30, 851 04 Bratislava, IČO: 46 609 849, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť FUMBI NETWORK j. s. a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 57/B-Zbl, so sídlom: Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 005 895, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uplne znenie stanov.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Zapisnica z MVZ .zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť FUXTON, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26267/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 833 513, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť G&A s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82721/B-Zbl, so sídlom: Miki Waltariho 7097/3, 921 01 Piešťany, IČO: 46 722 572, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť GAT Solutions a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5337/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 2191/25, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 272 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť GDS - Automotive s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76649/B-Zbl, so sídlom: Mečíková 6019/16, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 46 382 178, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť GE HealthCare Slovensko, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12812/B-Zbl, so sídlom: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 705 795, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene obchodného mena a sídla z 13-07-2023.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti GE HealthCare Slovensko, s.r.o. z 05-09-2023.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť Generation 1981 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85726/B-Zbl, so sídlom: Modrá 1399/19, 900 29 Nová dedinka, IČO: 46 920 358, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie (Generation 1981 s. r. o. - obj. č. 83374.).zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť GM TRADE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19834/B-Zbl, so sídlom: Dlhé diely I. 1A, 841 04 Bratislava, IČO: 31 732 445, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina - úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Vyhlásenie a podpisový vzor nového konateľa.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť GMProject SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 102667/B-Zbl, so sídlom: Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 48 049 590, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 04/2022 - 03/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za obdobie 04/2022 - 03/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť green fuel s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82656/B-Zbl, so sídlom: Vinohradská 460/7, 900 31 Stupava, IČO: 46 750 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie (green fuel s. r. o. - obj. č. 83420.).zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Groch, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 93326/B-Zbl, so sídlom: Za Bránou 4096/4, 841 10 Bratislava - mestská časť Devín, IČO: 47 488 689, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy Spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 19.12.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka Spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 19.12.2019
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 19.12.2019
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019

Spoločnosť Grossmann INVEST s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79595/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, IČO: 46 545 191, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť GT LUX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84150/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 45 605 718, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť GT&C Slovakia k. s., reg. v oddieli: Sr, vo vložke č: 689/B-Zbl, so sídlom: Ďatelinová 10, 821 01 Bratislava, IČO: 43 873 464, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy vzor prokuristu.zep
Dátum doručenia: 30.09.2015
- Udelenie prokury.zep
Dátum doručenia: 30.09.2015
- odvolanie prokury.zep
Dátum doručenia: 08.07.2016
- Udelenie prokury.zep
Dátum doručenia: 30.09.2015
- odvolanie prokury.zep
Dátum doručenia: 19.06.2015
- Podpisový vzor - Viktória Tomašovičová
Dátum doručenia: 13.01.2011
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.01.2011
Dátum doručenia: 13.01.2011
- Podpisový vzor - Ing. Alica Orda Oravcová
Dátum doručenia: 23.01.2008
- Spoločenská zmluva zo dňa 23.01.2008
Dátum doručenia: 23.01.2008
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.01.2008
Dátum doručenia: 23.01.2008
- Rozhodnutie komplementára z 02.03.2009
Dátum doručenia: 23.03.2009
- Spoločenská zmluva zo dňa 16.3.2009
Dátum doručenia: 23.03.2009
- Živnostenské listy z 03.12.2007
Dátum doručenia: 06.12.2007
- Podpisový vzor - Ing. Eva Nováková
Dátum doručenia: 06.12.2007
- Spoločenská zmluva zo dňa 27.11.2007
Dátum doručenia: 06.12.2007

Spoločnosť GT&C Slovensko, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49881/B-Zbl, so sídlom: Ďatelinová 10, 821 01 Bratislava, IČO: 43 905 668, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka z 20.01.2010
Dátum doručenia: 21.01.2010
- Úplné znenie zakladateľskej listiny z 20.01.2010
Dátum doručenia: 21.01.2010
- Rozhodnutie štatutárneho orgánu z 27.1.2009
Dátum doručenia: 30.01.2009
- Zakladateľská listina zo dňa 13.12.2007
Dátum doručenia: 27.12.2007
- Podpisový vzor - Inag. Alica Orda Oravcová
Dátum doručenia: 27.12.2007
- Živnostenské listy z 19.12.2007
Dátum doručenia: 27.12.2007
- Vyhlásenie správcu vkladu z 13.12.2007
Dátum doručenia: 27.12.2007

Spoločnosť GTEC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16933/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 35 743 042, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť GUPIS, s.r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10177/B-Zbl, so sídlom: Považská 27, 831 03 Bratislava, IČO: 35 681 357, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2022 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 12/2022 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Hard network s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 153650/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 23/E, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 608 887, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 05_Plnomocenstvo AKSS_OR_Creamix_20230725.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Úplné znenie zakladatelskej listiny.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť HatArch s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85283/B-Zbl, so sídlom: Talichova 19, 841 02 Bratislava, IČO: 46 881 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- HatArch-plna moc.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť HBJ Business s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82035/B-Zbl, so sídlom: Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava, IČO: 46 724 150, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PoA_HBJ Business.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Hidden Valley s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 117269/B-Zbl, so sídlom: Gorkého 12, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 711 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Hojman s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 167804/B-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 284 833, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 03/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za obdobie 03/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť HT Partners s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 167951/B-Zbl, so sídlom: Paulínyho 8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 55 288 626, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 03/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za obdobie 03/2023 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť hypouvery.sk s.r.o., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6057/B-Zbl, so sídlom: Landererova 8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 207 352, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť i.i DENT spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 79853/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 46 574 638, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ii dent spln.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť I.L.R., spol. s r.o,, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15713/B-Zbl, so sídlom: Nevädzová 6B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 729 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc advokátky.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť IASON, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48657/B-Zbl, so sídlom: Palisády 33 , 811 06 Bratislava, IČO: 43 796 729, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam majetku_IASON, s.r.o. v likvidácii.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023
- Zoznam pohľadávok_IASON, s.r.o. v likvidácii.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť ibn s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83093/B-Zbl, so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 284 548, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť illyria, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77242/B-Zbl, so sídlom: Bezručova 6, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 429 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- paulicek illiria ZKUV.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť InduServ STEEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 91805/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 964 363, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019
- UZ SZ.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019

Spoločnosť INGSTEEL - AL, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7173/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO: 31 374 441, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť INGSTEEL development, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 62176/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 17 , 821 09 Bratislava, IČO: 45 315 515, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť InnGosha, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 92434/B-Zbl, so sídlom: Furdekova 25, 851 04 Bratislava, IČO: 47 444 142, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019

Spoločnosť Inštitút energetických a inžinierskych služieb, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 3348/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 889 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť INTERCONTINENT, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13538/B-Zbl, so sídlom: Šenkvická cesta 1/A, 902 01 Pezinok, IČO: 17 643 163, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť INTERFINANCE PLUS, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 2549/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 17, 821 02 Bratislava, IČO: 35 796 189, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť INTERPANE Slovensko s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47576/B-Zbl, so sídlom: Priemyselná 5874, 901 01 Malacky, IČO: 36 823 490, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť iný prístup s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80113/B-Zbl, so sídlom: Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava, IČO: 46 575 715, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PM.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť ips company, s.r.o., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4884/B-Zbl, so sídlom: Škultétyho 184/14, 958 01 Partizánske, IČO: 45 251 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4930/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, IČO: 45 337 241, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť JULIUS MEINL SERVICES, s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 63883/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 25, 810 11 Bratislava, IČO: 45 457 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam majetku_aktualizácia.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť JY, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 114810/B-Zbl, so sídlom: Jakubovo námestie 9, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 544 101, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť K.P.A., a. s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4592/B-Zbl, so sídlom: Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava, IČO: 31 427 006, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Poverenie.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť KALLIGRAM, spol.s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 934/B-Zbl, so sídlom: Staromestská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 17 311 527, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Kalligram zakladateľska listina.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť KIKIO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 93340/B-Zbl, so sídlom: Hlaváčiková 3110/8, 841 05 Bratislava, IČO: 47 487 488, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica_z_VZ_2021_KIKIO.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Zapisnica_z_VZ_2022_KIKIO.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Plnomocenstvo_HOT_KIKIO.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť KIMURI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20748/B-Zbl, so sídlom: Červeňova 28, 811 03 Bratislava, IČO: 35 777 982, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť kjut a.s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6036/B-Zbl, so sídlom: Maróthyho 6, 811 06 Bratislava, IČO: 47 907 428, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 23.12.2019
- Notárska zápisnica.zep
Dátum doručenia: 23.12.2019

Spoločnosť KNH, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82599/B-Zbl, so sídlom: Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava, IČO: 46 749 438, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Korekt Invest s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 96020/B-Zbl, so sídlom: Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava, IČO: 35 782 285, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica Valneho Zhromazdenia.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019
- Nove znenie spolocenskej zmluvy.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019
- osvedcenie.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019

Spoločnosť L.A.B., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15277/B-Zbl, so sídlom: Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava, IČO: 35 724 595, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť l´n´art s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 81516/B-Zbl, so sídlom: Majoránova 3, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, IČO: 46 673 873, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť LAMPADA LIGHTING, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5063/B-Zbl, so sídlom: Lúčna 1885/12, 900 01 Modra, IČO: 45 631 875, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť LANXESS Central Eastern Europe s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48049/B-Zbl, so sídlom: Pribinova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 36 837 334, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť LH Fin s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 154304/B-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 1083, 966 81 Žarnovica, IČO: 53 957 032, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum doručenia: 30.06.2023
- LH fin-rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 30.06.2023
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 26.07.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 26.07.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 26.07.2021
- Podpisový vzor .asice
Dátum doručenia: 26.07.2021

Spoločnosť LUKAPO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 164067/B-Zbl, so sídlom: Smaragdová 581/1, 851 10 Bratislava - mestská časť Jarovce, IČO: 54 921 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Lumian a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5521/B-Zbl, so sídlom: Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 46 604 618, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Lupine International s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 86558/B-Zbl, so sídlom: Buková 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 929 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie spolocnika+zakladatelska listina.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019

Spoločnosť MarkIT.sk, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43125/B-Zbl, so sídlom: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 36 699 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť MATERNA Information & Communications s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 173/B-Zbl, so sídlom: Prievozská ulica 4/C, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 00 685 526, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť MATHISON legal s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 71909/B-Zbl, so sídlom: Galvániho 15/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 079 882, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť MAXPRO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 145361/B-Zbl, so sídlom: Vrakunská 45, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 52 949 273, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť MIDIS SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 100019/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 30, 821 07 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 867 558, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť MINERFIN, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 907/B-Zbl, so sídlom: Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 31 401 333, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť MIPO INSTAL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 76198/B-Zbl, so sídlom: Pomlejská cesta 1151/116, 931 01 Šamorín, IČO: 46 372 598, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť MOGYI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 96836/B-Zbl, so sídlom: Studená 5, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 636 025, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 19.12.2019
- podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 19.12.2019

Spoločnosť MR Staviame s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80276/B-Zbl, so sídlom: Sacky 3117/40, 900 27 Bernolákovo, IČO: 46 372 504, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť NASTAX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 160088/B-Zbl, so sídlom: Dunajská 8, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 112 600, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť NIKA DEIMOND, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16682/B-Zbl, so sídlom: Romanova 23, 851 02 Bratislava, IČO: 35 740 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plná moc advokátky.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Nové Zlatovce 1 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 152115/B-Zbl, so sídlom: Rybničná 40, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 53 728 343, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- NÁVRH - Zmluva o zlúčení.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5851/B-Zbl, so sídlom: Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 47 251 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Konsolidovaná výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Konsolidovaná výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Nuaktiv s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15081/B-Zbl, so sídlom: Žižkova 9, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 722 533, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asics
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Obecné služby Boldog, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 171055/B-Zbl, so sídlom: Boldog 89, 925 26 Boldog, IČO: 55 583 229, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.07.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.07.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.07.2023

Spoločnosť OIL Partner, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14496/B-Zbl, so sídlom: Račianska 107/A, 831 02 Bratislava, IČO: 35 715 944, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť OPERATON s. r. o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 80512/B-Zbl, so sídlom: Peterská 15199/20, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 601 619, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločeníkov zo dňa 9.12.2019
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Podpisový vzor - Mgr. Vladimír Strýček
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Plnú moc zo dňa 10.12.2019
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť OPTOKÁBEL s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5305/B-Zbl, so sídlom: Námestie Hraničiarov 31/3728, 851 03 Bratislava, IČO: 31 353 118, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 11/2022 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 11/2022 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Orbico s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 118458/B-Zbl, so sídlom: Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 799 592, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť OSMEA a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 3099/B-Zbl, so sídlom: Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 35 853 832, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť OTTO BERG, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18047/B-Zbl, so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 35 754 745, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť OverBox s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 154142/B-Zbl, so sídlom: Pri Hrubej lúke 3592/13, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka, IČO: 53 938 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2022 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2022 - 06/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť PAN EUROPEAN INSTITUTE, s. r. o., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5528/B-Zbl, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 628 266, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Partymaker s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 67346/B-Zbl, so sídlom: Rajská 1, 811 08 Bratislava, IČO: 45 646 996, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť PASSO, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1977/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 757 574, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť PAT3, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85499/B-Zbl, so sídlom: Rebarborová 1 C, 821 07 Bratislava, IČO: 46 907 076, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť PD Dolné Otrokovce s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 147265/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 00 208 035, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť PERFECT COMPANY s. r. o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85181/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 46 889 671, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- RJS.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- splnomocnenie .zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť PETEC COMPANY, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20562/B-Zbl, so sídlom: Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, IČO: 35 776 285, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť PGV HOLDING a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4671/B-Zbl, so sídlom: Špitálska 2191/25, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 532 903, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Port Service Gate, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4193/B-Zbl, so sídlom: Porubského 2 , 811 06 Bratislava, IČO: 36 809 403, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy vzor_230905.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Vyhlasenie_230904.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť PRIMA 2000, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21189/B-Zbl, so sídlom: Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, IČO: 35 782 609, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť PRUKOV, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38754/B-Zbl, so sídlom: Pastierska 3, 831 06 Bratislava, IČO: 35 970 324, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Valné zhromaždenie-vyplatenie dividend za roky 2012 až 2021-PRUKOV s.r.o..asice
Dátum doručenia: 06.09.2023
- Žiadosť o zapísanie do Zbierky listín v OR výplata dividend za roky 2012 - 2021, 06.09.2023.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť Redimix s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82886/B-Zbl, so sídlom: Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 46 493 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019
- osvedcenie redimix.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019
- Nove znenie Zakladatelskej listiny.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Renesco a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4048/B-Zbl, so sídlom: K cintorínu 63, 010 04 Žilina, IČO: 36 718 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- NotZap_Renesco_zmena sidla_15_11_2022.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Renesco_Stanovy_úpl znenie_SK_2022_11_15_signed.asice
Dátum doručenia: 06.12.2022
- Not Zap_Renesco_09_02.asice
Dátum doručenia: 04.03.2022
- Renesco Zivnost_21.02.2022.asice
Dátum doručenia: 04.03.2022
- 2022_02_09_Renesco_SK_stanovy.asice
Dátum doručenia: 04.03.2022
- Rozhodnutie jediného akcionára.zep
Dátum doručenia: 20.05.2021
- Zápisnica z dozornej rady Renesco.zep
Dátum doručenia: 05.10.2020
- Úplné znenie Stanov Renesco.zep
Dátum doručenia: 05.10.2020

Spoločnosť Renesco a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 4048/B-Zbl, so sídlom: K cintorínu 63, 010 04 Žilina, IČO: 36 718 491, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie Stanov ku dňu 29.4.2009
Dátum doručenia: 12.05.2009

Spoločnosť RETRO Retail, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 5102/B-Zbl, so sídlom: Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, IČO: 45 724 199, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Rezidencie Odevná, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 152249/B-Zbl, so sídlom: Rybničná 40, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 53 728 408, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- NÁVRH - Zmluva o zlúčení.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť RS Integrated Supply Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 125873/B-Zbl, so sídlom: Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 332 680, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 03/2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Výročná správa za obdobie 04/2021 - 03/2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 03/2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Výročná správa za obdobie 04/2020 - 03/2021
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 03/2019 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Výročná správa za obdobie 04/2019 - 03/2020
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť RVO INTEGRA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29489/B-Zbl, so sídlom: Sitnianska 1, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 864 354, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie na zastupovanie.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť S&N group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 83501/B-Zbl, so sídlom: Bieloruská 5190/18, 821 06 Bratislava, IČO: 46 791 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Sagitta group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84212/B-Zbl, so sídlom: Mlynské nivy 4963/56, 824 52 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 831 134, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019
- rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019
- podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť SANAGRO a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6464/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 508 348, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť SCHAFFY, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29808/B-Zbl, so sídlom: Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 867 256, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Schachermayer, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7929/B-Zbl, so sídlom: Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava, IČO: 31 383 858, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15154/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 35 723 394, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. zo dňa 16.8.2023.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Rozhodnutie jediného spoločníka SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. zo dňa 16.8.2023.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť SKPN INVEST a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6967/B-Zbl, so sídlom: Klobučnícka 442/4, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 48 003 743, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PLNOMOCENSTVO.zepx
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť SLOVAK POOL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29568/B-Zbl, so sídlom: Prievozská 18, 824 51 Bratislava, IČO: 35 865 008, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plná moc pre AK JUDr. Schweighofer.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019
- Plná moc pre AK JUDr. Schweighofer.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť SLOVAKOR INDUSTRY, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1515/B-Zbl, so sídlom: Mliekárenská 9, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 727 926, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Slovakway Advisory s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 110620/B-Zbl, so sídlom: Súťažná 1125/21, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 156 527, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa_Daryna Hrokhotova_31082023.asice
Dátum doručenia: 06.09.2023

Spoločnosť Slovenský Rozvojový Fond, a.s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 3911/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava - Staré mesto, IČO: 36 615 773, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam majetku_SRF a.s. v likvidácii.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023
- Zoznam pohľadávok_SRF a.s. v likvidácii.asice
Dátum doručenia: 05.09.2023

Spoločnosť Slovzdroj plus, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 2552/B-Zbl, so sídlom: Moskovská 13, 811 08 Bratislava, IČO: 35 796 324, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť social net s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53504/B-Zbl, so sídlom: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44 249 713, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť Solargis s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 62765/B-Zbl, so sídlom: Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 45 354 766, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť STOCKAGE INDUSTRIEL Slovakia, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84707/B-Zbl, so sídlom: Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 46 876 464, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PLN_navrhovateľ.zep
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť STOFING, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77291/B-Zbl, so sídlom: Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 34 110 976, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť SVIDNÍCKA CENTRUM, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 6499/B-Zbl, so sídlom: Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 50 619 373, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PM.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť ŠROBO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 78024/B-Zbl, so sídlom: Mýtna 1187/22, 902 01 Pezinok, IČO: 46 466 738, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plna moc.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Štúdio E, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22232/B-Zbl, so sídlom: Majerníkova 8, 841 05 Bratislava, IČO: 35 793 589, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť TECH-SUPPORT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42355/B-Zbl, so sídlom: Černyševského 21 , 851 01 Bratislava, IČO: 36 676 713, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 366/B-Zbl, so sídlom: Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31 321 828, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 2. notarska zapisnica - zmena sidla.asice
Dátum doručenia: 23.12.2019
- 2.1. uplne znenie stanovy TS SR.asice
Dátum doručenia: 23.12.2019
- 5. notarska zapisnica o zluceni .asice
Dátum doručenia: 23.12.2019

Spoločnosť TGWP, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 111252/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 169/62, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 315 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 02/2023 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 02/2023 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť TOVECOM, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 82114/B-Zbl, so sídlom: Štefanová 75, 900 86 Štefanová, IČO: 46 718 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť TRADOZA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 164831/B-Zbl, so sídlom: Doležalova 15C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 54 823 790, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 507/B-Zbl, so sídlom: Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť TRICorp, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 85980/B-Zbl, so sídlom: Bajzova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 44 001 070, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť TRIKOP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29688/B-Zbl, so sídlom: Fedakova 6, 841 02 Bratislava-Dúbravka, IČO: 35 866 144, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť TRIOTRADE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28919/B-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta 169/58, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 858 745, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť TripleU s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 158598/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 54 408 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 02/2022 - 12/2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2022 - 12/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť TUBYTEN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 162858/B-Zbl, so sídlom: Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 54 524 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 07/2023 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 07/2023 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť TZB Global, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26686/B-Zbl, so sídlom: Rybničná 40/F, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory, IČO: 35 837 616, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2022
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť U Kvetka Vrútky, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 168322/B-Zbl, so sídlom: Budovateľov 5864/3a, 036 01 Martin, IČO: 55 213 529, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.02.2023
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.02.2023
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.02.2023
- Podpisovy vzor a vyhlasenie konatela.asice
Dátum doručenia: 13.02.2023
- Spolocenska zmluva.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023
- Podpsiovy vzor a vyhlasenie konatela.asice
Dátum doručenia: 24.08.2023

Spoločnosť Uber Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 105738/B-Zbl, so sídlom: Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 48 112 739, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť UK consulting s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 77132/B-Zbl, so sídlom: Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 423 583, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie (UK consulting s. r. o. - obj. č. 79203.).asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť UX trading s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17739/B-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 35 751 134, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť V-industry, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 155937/B-Zbl, so sídlom: Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45 725 659, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023
- Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť VINIFERA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15998/B-Zbl, so sídlom: Karpatská 41, 900 02 Modra, IČO: 35 732 601, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť Webfork, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 2626/B-Zbl, so sídlom: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 802 766, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť WSB Invest j. s. a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 107/B-Zbl, so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 225 999, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 06.09.2023
Dátum uloženia v RÚZ: 05.09.2023

Spoločnosť XIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 89352/B-Zbl, so sídlom: Mansueta Olšovského 222/46, 901 01 Malacky, IČO: 47 145 838, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 19.12.2019

Spoločnosť ZORTE CAPITAL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 84807/B-Zbl, so sídlom: Majerníkova 8, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 47 242 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 18.12.2019

Spoločnosť ZSE Energia, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 3978/B-Zbl, so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Dátum doručenia: 23.12.2019
- Notárska zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami.zep
Dátum doručenia: 13.12.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1