Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R105186

OBCHODNÉ MENO: World International Trade Slovakia, s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12738/N

SÍDLO:  Názov obce: Salka 406, PSČ: 943 61 

IČO: 36 543 187

DEŇ ZÁPISU: 16.08.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. predaj dvojstopových motorových vozidiel

2. predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel

3. sprostredkovanie obchodu s rôznym druhom tovarov

4. sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín

5. sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom

6. sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením

7. veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom

8. veľkoobchod s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov

9. veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami

10. nákup a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré sú voľnou živnosťou

11. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

12. nákup a predaj pohonných hmôt

13. reklamné činnosti

14. organizovanie spoločenských, kultúrnych, obchodných a iných jednaní a podujatí

15. sprostredkovanie služieb v obchode a stavebníctve

16. predaj rýb

17. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína piva a destilátov

18. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

19. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

20. predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

21. maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľných živností

22. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

23. prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: György Asztalos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vércse utca 17., Názov obce: Budapest 12, PSČ: 1124 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 26.12.1960, Deň vzniku funkcie: 26.05.2010

Meno a priezvisko: Ágota Bacsó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vércse utca 17., Názov obce: Budapest 12, PSČ: 1124 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 23.09.1970, Deň vzniku funkcie: 26.05.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ágota Bacsó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vércse utca 17., Názov obce: Budapest 12, PSČ: 1124 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 23.09.1970

Výška vkladu: 8 299,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 299,000000 EUR

Meno a priezvisko: György Asztalos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vércse utca 17, Názov obce: Budapest 12, PSČ: 1124 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 26.12.1960

Výška vkladu: 8 299,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 8 299,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 598,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 598,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 07.09.2023

Vstup do likvidácie - popis: Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10. 7. 2023. Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu zápisu likvidátora do obchodného registra.

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: Daniel Krivočenko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Imricha 498/3, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 , Dátum narodenia: 24.02.1988

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31.07.2001 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1