Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R105188

OBCHODNÉ MENO: ZIGI s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54549/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostná 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 53 826 728

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Administratívne služby

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Prípravné práce k realizácii stavby

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marie Světelská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Obci č.p. 278, Názov obce: Jaroměř, PSČ: 551 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 13.09.2000, Deň vzniku funkcie: 22.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marie Světelská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Obci č.p. 278, Názov obce: Jaroměř, PSČ: 551 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 13.09.2000

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 27.06.2023

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra bolo dňa 3. februára 2023 začaté konanie o zrušení spoločnosti ZIGI s. r. o., IČO: 53 826 728, konanie je vedené pod sp. zn. 31CbR/1/2023.

2. Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31CbR/1/2023-15, zo dňa 18.05.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2023, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti: ZIGI s. r. o., so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 53 826 728.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1