Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R105180

OBCHODNÉ MENO: PROMOVA PLUS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51673/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostná 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 53 155 459

DEŇ ZÁPISU: 09.07.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Administratívne služby

8. Poskytovanie služieb osobného charakteru

9. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

10. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

11. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

12. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

13. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

14. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. Prípravné práce k realizácii stavby

17. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Timotej Medved, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jablana 11, Názov obce: Zagorje Ob Savi, PSČ: 1410 , Štát: Slovinská republika , Dátum narodenia: 04.02.1996, Deň vzniku funkcie: 07.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Timotej Medved, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jablana 11, Názov obce: Zagorie Ob Savi, PSČ: 1410 , Štát: Slovinská republika , Dátum narodenia: 04.02.1996

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 27.06.2023

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c), e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 03.02.2023 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 31CbR/2/2023.

2. Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31CbR/2/2023-17, zo dňa 18.05.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2023, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti: PROMOVA PLUS s.r.o., so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 53 155 459.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1