Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R105173

OBCHODNÉ MENO: LeaLuNi s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51643/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bitúnková 13, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 

IČO: 51 544 709

DEŇ ZÁPISU: 28.03.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Andrej Bogár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 17.04.1990, Deň vzniku funkcie: 29.05.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: PEON Holding s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 17.06.2023

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na Okresnom súde Nitra začalo dňa 01.02.2023 konanie o zrušenie spoločnosti, spisová značka 29CbR/1/2023.

2. Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 29CbR/1/2023-17, zo dňa 16.05.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.06.2023, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti: LeaLuNi s.r.o., so sídlom: Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky, IČO: 51 544 709

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1