Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R105167

OBCHODNÉ MENO: Goodwill Agency s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45269/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalvária 715/3, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 51 414 953

DEŇ ZÁPISU: 15.03.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

5. administratívne služby

6. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

7. prevádzkovanie výdajne stravy

8. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

9. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

10. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

11. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

19. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

20. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

21. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

22. Dizajnérske činnosti

23. Prenájom hnuteľných vecí

24. Čistiace a upratovacie služby

25. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

26. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

27. Stolárstvo

28. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

29. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

30. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Igor Mišeje, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 206/20, Názov obce: Krnča, PSČ: 956 19 , Dátum narodenia: 29.01.1991, Deň vzniku funkcie: 02.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k svojmu menu a funkcii konateľ pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Igor Mišeje, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 206/20, Názov obce: Krnča, PSČ: 956 19 , Dátum narodenia: 29.01.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1