Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R105166

OBCHODNÉ MENO: Fly 88, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22017/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Coboriho 2, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 36 676 438

DEŇ ZÁPISU: 20.09.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce,

4. reklamná a propagačná činnosť,

5. obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

6. prekladateľské služby,

7. organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Šimon Domček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bilíkova 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 13.07.1995, Deň vzniku funkcie: 12.04.2021

Meno a priezvisko: Ing. Robert Domček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bilíkova 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 12.06.1964, Deň vzniku funkcie: 23.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Za spoločnosť koná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jiang Xiaohong, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bilíkova 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 24.06.1965

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárske zápisnice N 277/2006, Nz 34691/2006, NCRIs 34581/2006 zo dňa 6.9.2006 v zmysle §§ 57,105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1