Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R105156

OBCHODNÉ MENO: AE Realities s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 60902/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčová ul. 5329/46, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 55 615 325

DEŇ ZÁPISU: 19.07.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

2. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

3. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

4. Čistiace a upratovacie služby

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

11. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

12. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Anton Žiška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčová ul. 5329/46, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 23.10.1977, Deň vzniku funkcie: 19.07.2023

Meno a priezvisko: MUDr. Marianna Žišková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčová ul. 5329/46, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 17.05.1985, Deň vzniku funkcie: 19.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ sa podpisuje v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a svojej funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anton Žiška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčová ul. 5329/46, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 23.10.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1