Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R105158

OBCHODNÉ MENO: ARtec solution s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50575/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna ul. 1504/15, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 52 938 981

DEŇ ZÁPISU: 15.02.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

5. dizajnérska činnosť

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. prenájom hnuteľných vecí

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

10. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Rudolf Házi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna ul. 1504/15, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 21.09.1996, Deň vzniku funkcie: 15.02.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne, pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Rudolf Házi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdna ul. 1504/15, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 21.09.1996

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1